VAI TRÒ CỦA TRANH CỔ ĐỘNG PHỤC VỤ NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ

Thứ sáu - 08/12/2017 09:15
Trong suốt quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam, tranh cổ động luôn là vũ khí sắc bén và kịp thời trên mặt trận tư tưởng của Đảng. Bằng rung cảm chính trị sâu sắc, với nét bút tài hoa, các họa sĩ nước ta đã thể hiện truyền thống vẻ vang của dân tộc, cổ vũ toàn dân toàn quân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu, lập nên những chiến công huy hoàng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất; xây dựng bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa, thực hiện công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
VAI TRÒ CỦA TRANH CỔ ĐỘNG PHỤC VỤ NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ

     Tranh cổ động là một thể loại của nghệ thuật đồ họa trong nghệ thuật tạo hình, dùng hình vẽ và khẩu hiệu làm phương tiện diễn đạt nội dung tư tưởng. Để đạt được kết quả đó, người vẽ đã dùng phương pháp biểu hiện, là những mảng hình, màu sắc, đường nét đơn giản, dễ hiểu nổi bật nhằm nhanh chóng tạo ấn tượng mạnh, sâu, có sức lôi cuốn thúc đẩy người xem hành động theo phương hướng, mục đích mà tranh nêu ra.

   Tranh cổ động khác các loại tranh khác ( Sơn đầu, sơn mài, lụa...) về chức năng, mục đích. Nó thực hiện một cách đạt nhất chức năng cổ vũ hành động. Điều quý nhất của tranh cổ động là kịp thời nhắc nhở cho mọi người chú ý và nghi nhớ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, động viên quần chúng hành động thực hiện những điền đó.

    Ngay sau cách mạng tháng Tám thành công từ thủ đô Hà Nội, các thành phố, thị xã và các vùng nông thôn của cả nước, biết bao hình thức tranh cổ động tuyên truyền… đủ các cỡ, từ loại tranh “ Pa nô” lớn dựng ở quản trường, góc phố, tranh dán trên tường, bồi trên các tấm biển, rước đi trong các cuộc diễu hành đến loại tranh bươm bướm phân phát trong các cuộc mít tinh, tranh minh họa trên mặt báo chí .v.v… đã góp phần cổ vũ khí thế cách mạng sôi động, gây không khí tưng bừng của ngày hội lớn, sự kiện chính trị trọng đại trên khắp đất nước và trong lòng người.

Tranh cổ động tuyên truyền là “vũ khí sắc bén” của Đảng, của giai cấp trong cuộc đấu tranh xóa bỏ cái lạc hậu, cái phản động và thúc đẩy cho cái mới, cái tiến bộ phát triển thắng lợi. Một “ phương tiện” để đạt tới mục đích cải tạo và làm đẹp môi trường sinh hoạt, lao động xây dựng hòa bình, làm cho đời sống tinh thần của nhân dân ta ngày càng trở nên phong phú, vui tươi, văn minh và hiện đại.

    Hơn ba mươi năm đổi mới đất nước, nhân dân ta đã làm nên những thành tựu rất đỗi tự hào trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa. Thắng lợi đó, một chân lý không ai phủ định đó là dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Mục tiêu cao cả toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm phấn đấu xây dựng đất nước ta tiến lên “ Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Có Đảng tiên phong mở đường dẫn lối, trong các phong trào cách mạng, xuất hiện nhiều điển hình tập thể, Đảng viên có những cống hiến to lớn, lao động hết mình vì sự nghiệp phát triển chung của đất nước.

    Để đạt được mục tiêu đó, phải làm nhiều việc, trong đó việc nâng cao nhận thức tư tưởng, chính trị, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, “ Tự diễn biến”, “ Tự chuyển hóa” trong nội bộ, một bộ phận cán bộ Đảng viên có ý nghĩa rất quan trọng.

     Văn học nghệ thuật nói chung, tranh cổ động tuyên truyền nói riêng có sức cảm hóa con người hết sức sâu sắc, đánh thức lay động tư tưởng, tình cảm con người lớn lao. Đó chính là sức mạnh riêng có của văn học nghệ thuật, của tranh cổ động trong việc vun đắp cái mới tốt đẹp, phê phán cái cũ lạc hậu, cái xấu trong mỗi con người, trong mỗi cộng đồng và trong toàn Xã Hội.

    Bằng ưu thế ấy, nhiều năm qua trên địa bàn tỉnh Bình Phước, cùng với hình thức nghệ thuật khác tranh cổ động đã tôn vinh, cổ vũ, biểu dương những người tốt, việc tốt. Những người Đảng viên Cộng Sản Việt Nam dù ở cương vị nào cũng suy nghĩ và hành động xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân, xứng đáng với danh hiệu cao quý “ Người Đảng viên Cộng Sản”. Những người, những việc như thế có ở mọi nơi, mọi cấp, mọi lĩnh vực hoạt động vẫn là dòng chủ đạo trong đội ngũ Đảng ta.

    Tuy nhiên, tranh cổ động tuyên truyền hiện nay, hầu hết được phóng lớn, trưng  bày từ phiên bản tác phẩm do Trung ương phát hành, hoặc lấy từ mạng Internet, nên hình thức na ná giống nhau. Các họa sĩ sở tại ít được động viên sáng tạo, mặt dù họ có tay  nghề vững vàng. Do vậy, hình ảnh, con người trong tranh không mang sắc thái địa phương, thiếu tính hấp dẫn, thuyết phục, cổ vũ hành động có phần hạn chế.

    Cùng với việc cổ vũ cái mới tốt đẹp, cần và phải có tranh phê phán một cách sâu sắc cái xấu, tiêu cực; những biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ Đảng viên. Đồng thời đấu tranh phòng, chống “diễn biên hòa bình” của các thế lực thù địch luôn chống phá Đảng và nhà nước ta.

    Để tiếp tục phát huy vai trò của văn học nghệ thuật, những “chiến sĩ xung kích” trên mặt trận tư tưởng- văn hóa của Đảng, lãnh đạo các cấp cần quan tâm nhiều hơn đối với văn nghệ sĩ, bằng việc duy trì thường xuyên thông tin thời sự, quán triệt chủ trương, đường lối, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và tình hình mới của địa phương, giúp văn nghệ sĩ nâng cao nhận thức về tư tưởng, chính trị để có định hướng đúng đắn trong sáng tạo văn học nghệ thuật.

    Các ngành chức năng: Sở văn hóa thể thao và du lịch, Hội văn học nghệ thuật Tỉnh cần tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn, nâng cao tay nghề, tạo điều kiện cho anh chị em đi thực tế, nắm bắt hiện thực, tạo nguồn cảm hứng… (trong đó có họa sĩ sáng tác tranh cổ động) để nhanh chóng có tác phẩm mới phục vụ kịp thời, cổ vũ phong trào “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt”.

Tronghoạt động mĩ thuật , tranh tuyên truyền thuộc phạm trù hoạt động tinh thần, song một khi tác dụng giáo dục tư tưởng, tình cảm của nó trở thành động lực thôi thúc con người đi tới hành động thực tiễn… thì lúc ấy tác phẩm mĩ thuật đã biến thành“ Sức mạnh vật chất”.

    Với tấm lòng tha thiết yêu quê hương, đất nước. Một tấm lòng gắn bó với sự nghiệp cách mạng; tâm hồn, tư tưởng của mình đã và mãi mãi thuộc về Đảng, nhất định giới văn nghệ sĩ tỉnh nhà sẽ có nhiều tác phẩn tốt “ Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước”, góp phần xứng đáng thực hiện thắng lợi nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng hiện nay./.

NGUYỄN DUY HỒNG

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

171/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 20/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước đến năm 2030, định hướng đến năm 2045

Lượt xem:103 | lượt tải:25

755/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Đề án xây dựng, truyền thông quảng bá hình ảnh tỉnh Bình Phước năm 2024, 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

Lượt xem:120 | lượt tải:22

1716-CV/TU

Công văn về việc chỉ đạo thực hiện việc sử dụng cờ Đảng, cờ Tổ quốc, biểu tượng Búa – Liềm, sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam và thực hiện hát Quốc ca trong nghi lễ chào cờ

Lượt xem:145 | lượt tải:36

236/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Điều lệ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Phước khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027

Lượt xem:385 | lượt tải:53

26/HNV

Công văn 26/HNV của Hội Nhà văn

Lượt xem:1057 | lượt tải:349
mailc
bdaontm
vgpenguinssv 1D7A6F5BECGHZ