BAN CHẤP HÀNH HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT BÌNH PHƯỚC
CHỦ TỊCH HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH BÌNH PHƯỚC
BCH ĐẢNG BỘ TỈNH TẶNG CỜ
gop yhthcm
vnvn
img01
cthi

Nghệ sĩ Nhân dân Trà Giang - Vẻ đẹp của trí tuệ và tâm hồn

Diễn viên Trà Giang thời kỳ tham gia bộ phim Chị Tư Hậu (KHTĐ)- Nghệ sỹ nhân dân Trà Giang tên thật là Nguyễn Thị Trà Giang, sinh năm 1942 tại Quảng Ngãi, cha là Nghệ sỹ ưu tú Nguyễn Văn Khánh (Khánh Cao), chồng là NSƯT - Giáo sư âm nhạc Bích Ngọc, con gái là nghệ sĩ dương cầm Bích Trà.

26/HNV

Công văn 26/HNV của Hội Nhà văn

Lượt xem:530 | lượt tải:254

30-CT/TU

Chỉ thị 30-CT/TU của Tỉnh ủy

Lượt xem:710 | lượt tải:264

2889/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Điều lệ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Phước khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022

Lượt xem:740 | lượt tải:456

108/QĐ-H.VHNT

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Đoàn dự trại sáng tác tại Nhà sáng tác Đại Lải năm 2017 của Hội VHNT Bình Phước

Lượt xem:700 | lượt tải:0

223/TB-UBND

Thông báo của UBND tỉnh

Lượt xem:701 | lượt tải:238
mailc
bdaontm
vgpenguinssv 1D7A6F5BECGHZ