STTSố kí hiệuNgày ban hànhTrích yếuFile đính kèm
1171/KH-UBND14/05/2024Kế hoạch 171/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 20/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước đến năm 2030, định hướng đến năm 2045
2755/QĐ-UBND06/05/2024Quyết định phê duyệt Đề án xây dựng, truyền thông quảng bá hình ảnh tỉnh Bình Phước năm 2024, 2025 và tầm nhìn đến năm 2030
31716-CV/TU15/04/2024Về việc chỉ đạo thực hiện việc sử dụng cờ Đảng,cờ Tổ quốc, biểu tượng Búa – Liềm, sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam và thực hiện hát Quốc ca trong nghi lễ chào cờ.
4236/QĐ-UBND24/02/2023Quyết định phê duyệt Điều lệ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Phước khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027
526/HNV08/04/2018Công văn của Hội Nhà văn
630-CT/TU29/12/2017Tổ chức tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
72889/QĐ-UBND06/11/2017Quyết định phê duyệt Điều lệ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Phước khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022
8108/QĐ-H.VHNT20/10/2017QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Đoàn dự trại sáng tác tại Nhà sáng tác Đại Lải năm 2017 của Hội VHNT Bình Phước
9223/TB-UBND25/08/2017Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm tại buổi làm việc kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án thuộc Khu Bảo tồn Văn hóa dân tộc Stiêng Sok Bom Bo
10197/TB-UBND04/08/2017Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm tại buổi làm việc với Thường trực Thị ủy Phước Long về dự án Khu du lịch núi Bà Rá, phường Sơn Giang, thị xã Phước Long
11118/TB-UBND22/05/2017Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng tại cuộc họp xem xét đầu tư cung cấp điện cho các xã chưa đạt tiêu chí về điện trong xây dựng nông thôn mới.
12104/TB-UBND08/05/2017Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quý I/2017.
1323-CT/TU14/04/2017CHỈ THỊ về việc định hướng tiếp cận, xử lý và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh
1418/TB-UBND24/01/2017Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng tại hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai công tác ngành Văn hóa, Thể theo và Du lịch năm 2017.
1517-CT/TU01/11/2016CHỈ THỊ về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động sáng tác, quảng bá, biểu diễn, xuất bản trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh
1623-NQ/TW16/06/2008NGHỊ QUYẾT CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT TRONG THỜI KỲ MỚI
17Số 23-NQ/TW16/06/2008Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương (khoá VIII) của Đảng ta đã nêu lên mục tiêu và những nhiệm vụ xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, trong đó, văn học, nghệ thuật là một bộ phận rất quan trọng. Trong thời kỳ mới đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, phấn đấu sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển và cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, văn học, nghệ thuật nước nhà đứng trước những thời cơ, vận hội lớn, đồng thời cũng đứng trước những thách thức mới gay gắt. Nhằm phát huy vai trò, sứ mệnh cao quý của văn học, nghệ thuật và của đội ngũ văn nghệ sĩ, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.