Mục tiêu đến năm 2020, Bình Phước có 50% số xã đạt chuẩn NTM

Thứ năm - 25/01/2018 09:40
HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND về mức hỗ trợ và nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2018-2020. Theo đó, đối tượng thụ hưởng là người dân và cộng đồng dân cư trên địa bàn nông thôn; đối tượng thực hiện gồm: người dân và cộng đồng dân cư nông thôn; các cơ quan nhà nước từ tỉnh đến cơ sở; doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế - xã hội.

Mục tiêu chung của nghị quyết là đảm bảo đến năm 2020, Bình Phước có 50% số xã đạt chuẩn NTM. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội: có 70% số xã đạt tiêu chí giao thông; 60% số xã đạt tiêu chí trường học; 70% số xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa; 80% số xã có y tế xã đạt chuẩn quốc gia; 100% số xã đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. Về phát triển sản xuất: có 100% số xã đạt tiêu chí tổ chức sản xuất...

Về mức hỗ trợ: Hỗ trợ 100% từ ngân sách nhà nước cho tất cả các xã để thực hiện: quy hoạch; tuyên truyền; đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho cộng đồng, người dân và cán bộ xây dựng NTM các cấp; đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Hỗ trợ vật tư để thực hiện các công trình hạ tầng áp dụng theo cơ chế đầu tư đặc thù: Tỉnh hỗ trợ xi măng; tùy theo điều kiện các huyện, thị xã quy định việc hỗ trợ cát, đá, chi phí vận chuyển, máy thi công...; phần còn lại huy động nhân dân, doanh nghiệp và các tổ chức hợp pháp khác. Ngoài các xã, một số công trình đặc thù được áp dụng cho cả phường, thị trấn. Hỗ trợ một phần kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các xã để thực hiện các nội dung xây dựng NTM.

Hằng năm, ngoài nguồn vốn Trung ương hỗ trợ, ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thị xã và ngân sách cấp xã dành một phần vốn từ các nguồn thu sau đây để hỗ trợ chương trình xây dựng NTM: Giai đoạn 2018-2020, hằng năm, ngân sách tỉnh đối ứng tối thiểu 1,5 lần tổng vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; Để lại ít nhất 80% cho ngân sách xã số thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất (sau khi hoàn trả kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) trên địa bàn xã để thực hiện các nội dung xây dựng NTM; Ưu tiên bố trí một phần từ nguồn vượt thu hằng năm ngân sách các cấp để hỗ trợ xây dựng NTM; Đa dạng hóa các nguồn vốn, phát huy tối đa nguồn lực xã hội, đẩy mạnh xã hội hóa để thực hiện chương trình...

Nghị quyết cũng nêu rõ: Đối với các công trình, dự án xây dựng NTM đã được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND và Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh thì tiếp tục thực hiện theo các quy định tại 2 nghị quyết này cho đến khi hoàn thành. Đối với công trình, dự án xây dựng NTM chưa thực hiện thì thực hiện theo quy định của Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND.

                                                                                                                                                                                                               N.K


 Hay!!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

171/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 20/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước đến năm 2030, định hướng đến năm 2045

Lượt xem:103 | lượt tải:25

755/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Đề án xây dựng, truyền thông quảng bá hình ảnh tỉnh Bình Phước năm 2024, 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

Lượt xem:118 | lượt tải:22

1716-CV/TU

Công văn về việc chỉ đạo thực hiện việc sử dụng cờ Đảng, cờ Tổ quốc, biểu tượng Búa – Liềm, sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam và thực hiện hát Quốc ca trong nghi lễ chào cờ

Lượt xem:143 | lượt tải:36

236/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Điều lệ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Phước khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027

Lượt xem:385 | lượt tải:53

26/HNV

Công văn 26/HNV của Hội Nhà văn

Lượt xem:1057 | lượt tải:349
mailc
bdaontm
vgpenguinssv 1D7A6F5BECGHZ