ĐỘI NGŨ VĂN NGHỆ SỸ CẦN PHẤN ĐẤU, NỖ LỰC NHIỀU HƠN NỮA ĐỂ SÁNG TẠO NHỮNG TÁC PHẨM CÓ GIÁ TRỊ VỀ TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC VÀ NGHỆ THUẬT (*)

Thứ sáu - 08/12/2017 08:25
Dự và chỉ đạo Đại hội Đại biểu Hội Văn học Nghệ thuật lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022, đồng chí Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội đảm bảo trang trọng, nghiêm túc. Đại hội cho thấy sự đoàn kết của văn nghệ sỹ tỉnh nhà. Đống chí tin tưởng vào Ban Chấp hành và đặc biệt là Lãnh đạo Hội nhiệm kỳ mới hoàn thành xuất sắc Nghị quyết của Đại hội đề ra cũng như nhiệm vụ của tỉnh giao. Tạp chí Văn nghệ trích đăng, giới thiệu nội dung bài phát biểu.
Đồng chí Trần Tuệ Hiền-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Đại Hội
Đồng chí Trần Tuệ Hiền-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Đại Hội
 …
    Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày tháng chín lịch sử, cả nước long trọng kỷ niệm 72 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hôm nay Đại hội Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bình Phước lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022 được tiến hành; đây là đợt sinh hoạt chính trị, nghề nghiệp quan trọng của giới văn nghệ sĩ tỉnh nhà. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các vị khách quý, đặc biệt chào mừng 68 đại biểu là văn nghệ sĩ trong toàn tỉnh về dự Đại hội. Xin gửi đến các đại biểu, toàn thể anh chị em văn nghệ sĩ lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc Đại hội Đại biểu Hội Văn học nghệ thuật tỉnh chúng ta thành công tốt đẹp.
    …
    Văn học, nghệ thuật là lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt tinh tế của văn hóa, là một nhu cầu không thể thiếu trong đời sống xã hội; thể hiện khát vọng vươn tới cái hay, cái đẹp của con người, là một trong những động lực to lớn góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội, là yếu tố tác động không nhỏ xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Trong thực tiễn, văn học nghệ thuật đã tham gia tích cực vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng xã hội mới; thông qua các hình tượng nghệ thuật cao đẹp, hướng độc giả, công chúng vươn tới các giá trị chân - thiện - mỹ. 
     Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bình Phước được thành lập từ năm 2006, trải qua 2 nhiệm kỳ đại hội, đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà đã thực hiện tốt sứ mệnh của người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, tư tưởng, thực hiện đúng đường lối văn nghệ của Đảng ở địa phương. Tỉnh luôn coi trọng vai trò, vị trí của văn học nghệ thuật và đánh giá cao những đóng góp của anh chị em văn nghệ sĩ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà; luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Hội Văn học nghệ thuật ngày càng phát triển. 
     Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự cố gắng, nỗ lực của Ban Chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh và toàn thể anh chị em văn nghệ sĩ, Hội đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động ngày càng hiệu quả; đội ngũ văn nghệ sĩ ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, Khi mới thành lập Hội chỉ có 61 hội viên, đến nay đã có 212 hội viên. Hội Văn học nghệ thuật tỉnh ngoài việc duy trì tốt các hoạt động nghề nghiệp, tổ chức các trại sáng tác, các cuộc thi, lớp bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, toạ đàm nâng cao chất lượng tác phẩm, Tạp chí Văn nghệ. Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ qua là hầu hết anh chị em văn nghệ sĩ luôn giữ vững lập trường quan điểm chính trị, sáng tác theo xu hướng nghệ thuật tiến bộ. Có hàng ngàn tác phẩm văn học, âm nhạc, nhiếp ảnh, mỹ thuật…được công bố, trong đó nhiều tác phẩm xuất sắc được tặng thưởng các giải văn học nghệ thuật ở khu vực, Trung ương và quốc tế, đây là một minh chứng sinh động cho sự cố gắng, nỗ lực trong sáng tạo văn học nghệ thuật của giới văn nghệ sĩ tỉnh nhà đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng, quảng bá, giới thiệu về con người, vùng đất Bình Phước giàu truyền thống cách mạng, giàu bản sắc văn hóa vùng miền đến với đông đảo công chúng. Thay mặt Tỉnh ủy, tôi trân trọng biểu dương và chúc mừng những thành tích đạt được của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh và tất cả anh chị em văn nghệ sĩ tỉnh nhà.
      …
     Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội cũng đã thẳng thắn nhìn nhận một số mặt hạn chế, yếu kém tôi cơ bản thống nhất với những nhận định, đánh giá của Đại hội. Tuy nhiên, có một số vấn đề đặt ra mà Đại hội chúng ta cũng cần quan tâm, đó là trong lĩnh vực sáng tác vẫn còn ít những tác phẩm  tốt phản ánh chân thật, sâu sắc bước chuyển mạnh mẽ của đời sống xã hội, chưa  phản ánh tương xứng với những thành tựu phát triển của tỉnh nhà; ít có sáng tác nổi bật về đề tài công nghiệp, về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, biên giới, chủ quyền biển, đảo, đồng bào dân tộc thiểu số. Trong khi đó, có nhiều tác phẩm còn chạy theo các sự kiện, phản ánh xã hội theo xu hướng tiêu cực, còn để xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ, thưa kiện kéo dài. Những vấn đề nêu trên, chúng ta phải hết sức chú ý khắc phục trong thời gian tới.
     …
    Về nhiệm vụ trong thời gian tới, cơ bản thống nhất với nội dung phương hướng, nhiệm vụ của báo cáo tổng kết nhiệm kỳ trình đại hội, tôi xin nhấn mạnh, làm rõ thêm một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Một là, Tiếp tục tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt sâu sắc tới hội viên quan điểm của Đảng về văn học nghệ thuật trong tình hình mới, nhất là Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới"; Chương trình hành động số 42-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về văn hóa; Chỉ thị 22-CT/TU của Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác tư tưởng chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Văn học Nghệ thuật trong giai đoạn hiện nay; Chỉ thị 17-CT/TU của Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động sáng tác, quảng bá, biểu diễn, xuất bản trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật; Chỉ thị 23-CT/TU của Tỉnh ủy về việc định hướng tiếp cận, xử lý và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội của cán bộ, đảng viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh.
     Hai là, Nâng cao nhận thức, trình độ năng lực, phẩm chất, đạo đức của đội ngũ cán bộ Hội và các văn nghệ sỹ. Đặc biệt, chú ý tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Ban Chấp hành Hội, các chi hội và hội viên. Khắc phục ngay tình trạng mâu thuẫn nội bộ, khiếu kiện kéo dài, ảnh hưởng không tốt đến uy tín và hoạt động của Hội.
     Ba là, Tiếp tục làm tốt công tác phát triển hội viên mới, nhất là quan tâm kết nạp các tài năng trẻ, hội viên nữ, hội viên là người dân tộc thiểu số có nhiều đóng góp cho hoạt động Hội, cũng như từng bước nâng cao chất lượng hội viên. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị tư tưởng, định hướng sáng tác cho đội ngũ cán bộ hội, hội viên để có những tác phẩm văn học nghệ thuật tốt.
     Bốn là, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành chức năng, các địa phương triển khai thực hiện tốt việc đấu tranh chống quan điểm sai trái trong văn học nghệ thuật gắn với cuộc đấu tranh chống "Diễn biến hoà bình" trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá. Hội Văn học nghệ thuật phải giữ vai trò nòng cốt trong việc định hướng, khuyến khích văn nghệ sĩ bám sát thực tiễn, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc để sáng tác; đồng thời, lên án những tiêu cực đang cản trở sự phát triển xã hội. Đề cao trách nhiệm, ý thức tự giác của văn nghệ sĩ trong đấu tranh chống xu hướng sáng tác có biểu hiện lệch lạc, sai trái, suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống, tự chuyển  biến, tự chuyến hóa. Đẩy mạnh sáng tác về đề tài công nhân, về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, về biên giới, biển đảo, đề tài đồng bào dân tộc thiểu số, về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng Tạp chí Văn nghệ Bình Phước, tích cực mở rộng giao lưu sáng tác văn học nghệ thuật với các tỉnh thuộc khu vực miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.
     Năm là, Ban Chấp hành Hội Văn học nghệ thuật tỉnh trong nhiệm kỳ mới tích cực phấn đấu, rèn luyện, học tập nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, là hạt nhân đoàn kết, gắn kết hội viên. Chú trọng bám sát sự chỉ đạo của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, các Hội chuyên ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm cụ thể hóa thành nhiệm vụ của Hội để hoạt động ngày càng tốt hơn.
     …
    Sáng tạo văn học nghệ thuật đòi hỏi phải có những con người tài năng, có tâm hồn, có nhân cách, bản lĩnh. Trong công cuộc đổi mới, phát triển của tỉnh nhà nói riêng và cả nước nói chung hiện nay, đội ngũ văn nghệ sĩ cần phấn đấu, nỗ lực nhiều hơn nữa, mang nhiệt huyết, tài năng để sáng tạo những tác phẩm có giá trị về tư tưởng, đạo đức và nghệ thuật. Mặc dù có khó khăn, lãnh đạo tỉnh luôn tin tưởng, đồng hành và chia sẻ cùng cán bộ Hội và anh chị em văn nghệ sỹ.
     Một lần nữa, thay mặt Tỉnh ủy, tôi kính chúc các vị đại biểu sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt. Chúc các văn nghệ sĩ dồi dào sức khoẻ, có nhiều tác phẩm mới có giá trị.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

1716-CV/TU

Công văn về việc chỉ đạo thực hiện việc sử dụng cờ Đảng, cờ Tổ quốc, biểu tượng Búa – Liềm, sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam và thực hiện hát Quốc ca trong nghi lễ chào cờ

Lượt xem:8 | lượt tải:2

236/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Điều lệ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Phước khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027

Lượt xem:239 | lượt tải:34

26/HNV

Công văn 26/HNV của Hội Nhà văn

Lượt xem:934 | lượt tải:334

30-CT/TU

Chỉ thị 30-CT/TU của Tỉnh ủy

Lượt xem:1102 | lượt tải:347

2889/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Điều lệ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Phước khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022

Lượt xem:1163 | lượt tải:572
mailc
bdaontm
vgpenguinssv 1D7A6F5BECGHZ