TRÁCH NHIỆM VĂN NGHỆ SỸ BÌNH PHƯỚC VỚI VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Thứ tư - 06/12/2017 08:40
So với trong khu vực thì Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Phước mới được thành lập nên mọi thứ còn đang mới mẻ. Hội viên hầu hết được kết nạp từ cơ sở, điều kiện hoàn cảnh khó khăn, trình độ văn hóa và chuyên môn chênh lệch nên kinh nghiệm sáng tác còn hạn chế, tính chuyên nghiệp chưa cao. Lực lượng sáng tác đầu tàu của Hội trong những năm qua một số do tuổi già, sức yếu và bệnh tật đã vơi vớt nên các tác phẩm văn học nghệ thuật nổi trội càng thêm hiếm hoi.
Ảnh: Hoàng Dương
Ảnh: Hoàng Dương

     Được Ban Chấp hành Hội quan tâm triển khai học tập nghị quyết của Đảng, quán triệt các chỉ thị từ Trung ương đến địa phương cho hội viên nên từ đó văn nghệ sỹ tỉnh nhà càng thêm thấm nhuần lập trường, quan điểm về đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng. Nhờ đó mà các tác phẩm văn học nghệ thuật càng nhiều và tín nhân văn càng thêm khẳng định. Do đó đội ngũ văn nghệ sỹ Bình phước hơn bao giờ hết phải nâng cao trách nhiêm sáng tác, trong đó trách nhiệm sáng tác với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong lúc này lại càng cần thiết hơn bao giờ hết.

     Tư tưởng Hồ Chí Minh từ lâu đã được nhân loại khẳng định có giá trịthẩm mỹcao và rất khoa học trên mọi lĩnh vực trong đó lĩnh vưc sáng tác của Người mang đậm cốt cách về tính nhân văn, chứa đựng sâu sắc những chuẩn mực về giá trị đạo đức, văn minh của một vĩ nhân và đã trở thành nguyên tắc trong mỗi hành động, lời nói, cử chỉ, việc làm và sinh hoạt hng ngày của Người.                                                                                                  

     Người đã để lại cho chúng ta một sự nghiệp văn học, báo chí có giá trị lớn lao, với những tác phẩm đa dạng về các thể loại và đặc sắc về phong cách sáng tạo. Những tác phẩm đó đã giúp cho lực lượng sáng tác ngày càng có thêm phẩm chất cách mạng, bản lĩnh chính trị, tư duy khoa học và phong cách diễn đạt phù hợp với yêu cầu của đời sống hiện tại, ngày càng tiếp cận gần gũi hơn với tầng lớp nhân dân lao động, góp phần làm tươi mới thêm cho cuộc sống xã hội hôm nay! Người là tấm gương sáng cho nhiều thế hệ văn nghệ sĩ nước nhà học tập và noi theo!

     Đại hội lần thứ XII của Đảng đã chỉ rõ: Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đó là công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, “lợi ích nhóm”, nói không đi đôi với làm.

     Hội Văn học nghệ thuật là một tổ chức chính trị xã hội, hội viên Hội Văn học nghệ thuật (tức là các văn nghệ sỹ ở địa phương) là lực lượng nòng cốt hoạt động và sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật. Vì vậy, đội ngũ văn nghệ sỹ phải biết dùng ngòi bút của mình để phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần xây dựng xã hội ngày càng văn minh, tươi đẹp hơn. Phải biết ca ngợi cái đẹp, ca ngợi sự hy sinh cao cả quên mình của những tấm gương vì nước, vì nhân dân. Những gương người tốt, việc tốt trong cuộc sống, trong lao động sản xuất, trong học tập, ca ngợi những người con ngày đêm canh giữ biên giới và hải đảo của Tooe quốc cho đất nước được bình yên…bên cạnh đó văn nghệ sỹ cũng phải biết chống lại cái xấu, cái ác, phản ánh những tiêu cực, bất công trong mọi vấn đề đang hắng ngày, hằng giờ xẩy ra trong xã hội;

     Phải học phong cách diễn đạt của Người như ở cách viết, cách vẽ, cách nói giản dị, cụ thể mà thiết thực. Người thường nói ngắn gọn, cô động nhưng đầy đủ ý nghĩa, hàm súc trong sáng nhưng có lượng thông tin cao. Người thường diễn đạt sinh động nhưng gần gũi với cách nghĩ của quần chúng nhân dân, những ví dụ đầy hình ảnh cụ thể, những so sánh đầy biểu cảm, diễn đạt luôn luôn biến hóa, nhất quán mà đa dạng nên tạo cho người đọc, người nghe sự hứng khởi, luôn hấp dẫn, không bị nhàm chán.

     Tư tưởng đạo đức phong cách của người là tài sản vô giá của Đảng, của nhân dân ta. Văn nghệ sỹ tỉnh nhà phải luôn trau dồi đạo đức cách mạng, luôn luôn học hỏi những cái tốt, cái hay trong xã hội để hoàn thiện thêm cho bản thân mình nhất là phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách của Người, lấy đó là kim chỉ nam soi rọi.

     Đại hội lần thứ III Hội Văn học nghệ thuật tỉnh vùa qua với chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đổi mới” đã thành công, tôi tin rằng đội ngũ văn nghệ sỹ Bình phước sẽ có thêm sức mạnh để thể hiện trách nhiệm, tâm huyết trong sáng tác nói chung và trách nhiệm sáng tác với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có nhiều kết quả tốt đẹp./.

Lê Quang Thỉ 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

171/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 20/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước đến năm 2030, định hướng đến năm 2045

Lượt xem:103 | lượt tải:25

755/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Đề án xây dựng, truyền thông quảng bá hình ảnh tỉnh Bình Phước năm 2024, 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

Lượt xem:118 | lượt tải:22

1716-CV/TU

Công văn về việc chỉ đạo thực hiện việc sử dụng cờ Đảng, cờ Tổ quốc, biểu tượng Búa – Liềm, sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam và thực hiện hát Quốc ca trong nghi lễ chào cờ

Lượt xem:143 | lượt tải:36

236/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Điều lệ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Phước khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027

Lượt xem:384 | lượt tải:53

26/HNV

Công văn 26/HNV của Hội Nhà văn

Lượt xem:1057 | lượt tải:349
mailc
bdaontm
vgpenguinssv 1D7A6F5BECGHZ