BÌNH PHƯỚC: NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP NỘI DUNG CUỐN SÁCH CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Thứ năm - 11/05/2023 08:05
Chiều nay 10-5, Tỉnh ủy Bình Phước tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập nội dung cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 361 điểm cầu trong toàn tỉnh, với 14.797 đảng viên tham dự. Quyền Vụ trưởng Vụ Địa phương III - Ban Nội chính Trung ương, Trần Hoàng Kiếm trực tiếp trình bày tại hội nghị.
img01
img02

Toàn cảnh hội nghị.

Dự tại điểm cầu trung tâm có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền cùng các Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các ban, sở, ngành.

“Cẩm nang” phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh: Cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tác phẩm có giá trị không chỉ về tư tưởng, lý luận mà còn có giá trị về thực tiễn rất to lớn. Cuốn sách đã tổng hợp về tư duy, nhận thức, quan điểm của người đứng đầu Đảng ta đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói riêng. Thực tiễn cũng đã chứng minh những tư tưởng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã và đang phát huy mạnh mẽ trong xã hội hiện nay, góp phần làm trong sạch bộ máy, làm lành mạnh mối quan hệ xã hội, hạn chế tham nhũng, tiêu cực, hạn chế lệch chuẩn của một bộ phận cán bộ, đảng viên. 
img03

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường
phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường yêu cầu sau hội nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền về cuốn sách của Tổng Bí thư đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nghiên cứu, học tập.

Trình bày tại hội nghị những nội dung cơ bản, cốt lõi của cuốn sách, quyền Vụ trưởng Vụ Địa phương III - Ban Nội chính Trung ương, Trần Hoàng Kiếm nhấn mạnh: Cuốn sách là sự tổng kết thực tiễn phong phú, thể hiện quá trình lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, cụ thể, đầy sức thuyết phục của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên đã được thể hiện xuyên suốt trong cuốn sách này.
img04

Quyền Vụ trưởng Vụ Địa phương III - Ban Nội chính Trung ương, Trần Hoàng Kiếm trình bày những nội dung cơ bản, cốt lõi cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cuốn sách ra đời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới, đồng thời khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với nhiều cách làm sáng tạo, khoa học, bài bản, chắc chắn; nhiều quan điểm, tư tưởng, chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã được khẳng định, phát huy hiệu quả trên thực tế.
Nội dung cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gồm 3 phần. Phần thứ nhất: “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”. Phần thứ hai: “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc”. Phần thứ ba: “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”. Cuốn sách là cẩm nang về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta hiện nay.
6 chương trình hành động thực hiện nghị quyết Trung ương Đảng

Cũng tại hội nghị chiều nay, Tỉnh ủy Bình Phước đã tổ chức triển khai các chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII.
img06

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Trà trình bày chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28.

img07

Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Văn Lân trình bày chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27.

img08

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương Vũ Ngọc Long trình bày chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29.

img09

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phạm Thụy Luân trình bày chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18, 19.

img09

Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Thị Lanh trình bày chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20.

img10

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Tiến Điền phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị đã quán triệt đến cán bộ, đảng viên 6 chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, gồm: Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17-11-2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9-11-2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17-11-2022 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16-6-2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16-6-2022 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16-6-2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Quang Xuân - Hoàng Vũ
Nguồn: Báo Bình Phước

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

171/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 20/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước đến năm 2030, định hướng đến năm 2045

Lượt xem:103 | lượt tải:25

755/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Đề án xây dựng, truyền thông quảng bá hình ảnh tỉnh Bình Phước năm 2024, 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

Lượt xem:118 | lượt tải:22

1716-CV/TU

Công văn về việc chỉ đạo thực hiện việc sử dụng cờ Đảng, cờ Tổ quốc, biểu tượng Búa – Liềm, sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam và thực hiện hát Quốc ca trong nghi lễ chào cờ

Lượt xem:143 | lượt tải:36

236/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Điều lệ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Phước khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027

Lượt xem:385 | lượt tải:53

26/HNV

Công văn 26/HNV của Hội Nhà văn

Lượt xem:1057 | lượt tải:349
mailc
bdaontm
vgpenguinssv 1D7A6F5BECGHZ