Thơ: TRĂNG NON

Thứ hai - 11/12/2017 14:06
LÊ HẠP
Trăng non một nét mảnh mai
Trông như chiếc lược giắt cài trên không
Mấy O: Con gái chưa chồng
Mượn vành trăng lược chải bồng tóc mây
Đường thơm trăng lụa dãi bầy
Đồi hoa sim tím đã say trăng vàng
Có chàng thi sĩ từng điên
Bởi cành trúc níu trăng liềm - dung dăng.

 

26/HNV

Công văn 26/HNV của Hội Nhà văn

Lượt xem:704 | lượt tải:303

30-CT/TU

Chỉ thị 30-CT/TU của Tỉnh ủy

Lượt xem:945 | lượt tải:317

2889/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Điều lệ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Phước khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022

Lượt xem:1009 | lượt tải:537

108/QĐ-H.VHNT

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Đoàn dự trại sáng tác tại Nhà sáng tác Đại Lải năm 2017 của Hội VHNT Bình Phước

Lượt xem:991 | lượt tải:0

223/TB-UBND

Thông báo của UBND tỉnh

Lượt xem:993 | lượt tải:292
mailc
bdaontm
vgpenguinssv 1D7A6F5BECGHZ