Thơ: LỐI XƯA

Thứ hai - 11/12/2017 14:11
TRẦM MẶC
Ngày xưa anh đến thăm em
Ngõ vào xanh biếc anh đem mộng vàng
Em như chim sáo đường làng
Vui sao tuổi ngọc muôn vàn mê say
Bên anh ước mộng bao ngày
Tưởng rằng tình mãi mai này có nhau
Cuộc đời bao cuộc bể dâu
Lạc nhau nào biết tìm đâu bây giờ!?
Thôi chừ em gởi vào thơ
Tình xưa em vẫn ngóng chờ tin anh

 

236/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Điều lệ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Phước khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027

Lượt xem:37 | lượt tải:17

26/HNV

Công văn 26/HNV của Hội Nhà văn

Lượt xem:745 | lượt tải:321

30-CT/TU

Chỉ thị 30-CT/TU của Tỉnh ủy

Lượt xem:997 | lượt tải:336

2889/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Điều lệ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Phước khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022

Lượt xem:1058 | lượt tải:553

108/QĐ-H.VHNT

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Đoàn dự trại sáng tác tại Nhà sáng tác Đại Lải năm 2017 của Hội VHNT Bình Phước

Lượt xem:1060 | lượt tải:0
mailc
bdaontm
vgpenguinssv 1D7A6F5BECGHZ