Thơ: LỐI XƯA

Thứ hai - 11/12/2017 14:11
TRẦM MẶC
Ngày xưa anh đến thăm em
Ngõ vào xanh biếc anh đem mộng vàng
Em như chim sáo đường làng
Vui sao tuổi ngọc muôn vàn mê say
Bên anh ước mộng bao ngày
Tưởng rằng tình mãi mai này có nhau
Cuộc đời bao cuộc bể dâu
Lạc nhau nào biết tìm đâu bây giờ!?
Thôi chừ em gởi vào thơ
Tình xưa em vẫn ngóng chờ tin anh

 

171/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 20/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước đến năm 2030, định hướng đến năm 2045

Lượt xem:15 | lượt tải:4

755/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Đề án xây dựng, truyền thông quảng bá hình ảnh tỉnh Bình Phước năm 2024, 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

Lượt xem:24 | lượt tải:8

1716-CV/TU

Công văn về việc chỉ đạo thực hiện việc sử dụng cờ Đảng, cờ Tổ quốc, biểu tượng Búa – Liềm, sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam và thực hiện hát Quốc ca trong nghi lễ chào cờ

Lượt xem:59 | lượt tải:12

236/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Điều lệ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Phước khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027

Lượt xem:291 | lượt tải:41

26/HNV

Công văn 26/HNV của Hội Nhà văn

Lượt xem:985 | lượt tải:340
mailc
bdaontm
vgpenguinssv 1D7A6F5BECGHZ