Thơ: BÁC HƯỚNG TA ĐI

Thứ hai - 11/12/2017 13:54
LÊ THẮM
Thu độc lập - nét son chói lọi 
Đất nước chuyển mình lịch sử sang trang
Từ  Ba Đình Tuyên ngôn vang vọng
Tự do - hạnh phúc ngát ánh dương.

Từ thu ấy, những chặng đường oanh liệt 
Dân tộc mình chẳng tiếc máu xương
Vì độc lập ta kiên cường quyết chiến
Ta vượt lên với sức mạnh diệu kỳ. 

Bao khó khăn gian khổ sá gì
Những chiến công hiển hách tạc ghi vào lịch sử 
Như Chi Lăng, Đống Đa trong thời đại mới:
Điện Biên - Xuân 75 những huyền thoại của thế kỷ hai mươi.

Từ mùa thu ấy, Bác vẫn cười 
Bác hiểu rõ con đường đi tới 
Những chiến thắng như đang chờ đợi 
Phía trước con đường Bác hướng ta đi . 

 

236/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Điều lệ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Phước khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027

Lượt xem:141 | lượt tải:28

26/HNV

Công văn 26/HNV của Hội Nhà văn

Lượt xem:842 | lượt tải:331

30-CT/TU

Chỉ thị 30-CT/TU của Tỉnh ủy

Lượt xem:1050 | lượt tải:343

2889/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Điều lệ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Phước khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022

Lượt xem:1117 | lượt tải:566

108/QĐ-H.VHNT

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Đoàn dự trại sáng tác tại Nhà sáng tác Đại Lải năm 2017 của Hội VHNT Bình Phước

Lượt xem:1153 | lượt tải:0
mailc
bdaontm
vgpenguinssv 1D7A6F5BECGHZ