Thơ: BÁC HƯỚNG TA ĐI

Thứ hai - 11/12/2017 13:54
LÊ THẮM
Thu độc lập - nét son chói lọi 
Đất nước chuyển mình lịch sử sang trang
Từ  Ba Đình Tuyên ngôn vang vọng
Tự do - hạnh phúc ngát ánh dương.

Từ thu ấy, những chặng đường oanh liệt 
Dân tộc mình chẳng tiếc máu xương
Vì độc lập ta kiên cường quyết chiến
Ta vượt lên với sức mạnh diệu kỳ. 

Bao khó khăn gian khổ sá gì
Những chiến công hiển hách tạc ghi vào lịch sử 
Như Chi Lăng, Đống Đa trong thời đại mới:
Điện Biên - Xuân 75 những huyền thoại của thế kỷ hai mươi.

Từ mùa thu ấy, Bác vẫn cười 
Bác hiểu rõ con đường đi tới 
Những chiến thắng như đang chờ đợi 
Phía trước con đường Bác hướng ta đi . 

 

171/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 20/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước đến năm 2030, định hướng đến năm 2045

Lượt xem:66 | lượt tải:18

755/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Đề án xây dựng, truyền thông quảng bá hình ảnh tỉnh Bình Phước năm 2024, 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

Lượt xem:86 | lượt tải:17

1716-CV/TU

Công văn về việc chỉ đạo thực hiện việc sử dụng cờ Đảng, cờ Tổ quốc, biểu tượng Búa – Liềm, sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam và thực hiện hát Quốc ca trong nghi lễ chào cờ

Lượt xem:107 | lượt tải:30

236/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Điều lệ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Phước khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027

Lượt xem:346 | lượt tải:52

26/HNV

Công văn 26/HNV của Hội Nhà văn

Lượt xem:1026 | lượt tải:347
mailc
bdaontm
vgpenguinssv 1D7A6F5BECGHZ