DANH SÁCH DỰ KIẾN ĐỀ NGHỊ XÉT TRAO KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM” NĂM 2021

Thứ ba - 07/09/2021 09:19

THÔNG TIN NỘI BỘ

Để tiếp tục tôn vinh và động viên các hội viên có nhiều thành tích: sáng tác, hoạt động văn học nghệ thuật góp phần phát triển sự nghiệp văn học nghệ thuật tỉnh Bình Phước. Sau khi lấy ý kiến (lần 1) của các Chi hội, Thường trực Hội dự kiến đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp văn học nghệ thuật Việt Nam” năm 2021 cho các cá nhân có tên sau (Danh sách kèm theo). Nhằm tránh tình trạng để sót những hội viên có đủ điều kiện, thành tích trong hoạt động, sáng tác Hội văn học nghệ thuật thông báo trên website: vannghebinhphuoc.org.vn để nhận sự phản hồi của hội viên đến chi hội chuyên ngành hoặc cán bộ phụ trách Công tác hội viên (bằng văn bản). Chi hội Trưởng và cán bộ phụ trách Công tác hội viên tiếp tục tổng hợp báo cáo, đề xuất Thường trực Hội chốt danh sách xét đề nghị trao Kỷ niệm chương.

Thời hạn gửi văn bản ý kiến trong 10 ngày kể từ ngày Thông báo trên website 7/9/2021.

(Kèm theo Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn học nghệ thuật Việt Nam của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam)

 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

236/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Điều lệ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Phước khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027

Lượt xem:141 | lượt tải:28

26/HNV

Công văn 26/HNV của Hội Nhà văn

Lượt xem:842 | lượt tải:331

30-CT/TU

Chỉ thị 30-CT/TU của Tỉnh ủy

Lượt xem:1050 | lượt tải:343

2889/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Điều lệ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Phước khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022

Lượt xem:1118 | lượt tải:566

108/QĐ-H.VHNT

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Đoàn dự trại sáng tác tại Nhà sáng tác Đại Lải năm 2017 của Hội VHNT Bình Phước

Lượt xem:1153 | lượt tải:0
mailc
bdaontm
vgpenguinssv 1D7A6F5BECGHZ