DANH SÁCH DỰ KIẾN ĐỀ NGHỊ XÉT TRAO KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM” NĂM 2021

Thứ ba - 07/09/2021 09:19

THÔNG TIN NỘI BỘ

Để tiếp tục tôn vinh và động viên các hội viên có nhiều thành tích: sáng tác, hoạt động văn học nghệ thuật góp phần phát triển sự nghiệp văn học nghệ thuật tỉnh Bình Phước. Sau khi lấy ý kiến (lần 1) của các Chi hội, Thường trực Hội dự kiến đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp văn học nghệ thuật Việt Nam” năm 2021 cho các cá nhân có tên sau (Danh sách kèm theo). Nhằm tránh tình trạng để sót những hội viên có đủ điều kiện, thành tích trong hoạt động, sáng tác Hội văn học nghệ thuật thông báo trên website: vannghebinhphuoc.org.vn để nhận sự phản hồi của hội viên đến chi hội chuyên ngành hoặc cán bộ phụ trách Công tác hội viên (bằng văn bản). Chi hội Trưởng và cán bộ phụ trách Công tác hội viên tiếp tục tổng hợp báo cáo, đề xuất Thường trực Hội chốt danh sách xét đề nghị trao Kỷ niệm chương.

Thời hạn gửi văn bản ý kiến trong 10 ngày kể từ ngày Thông báo trên website 7/9/2021.

(Kèm theo Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn học nghệ thuật Việt Nam của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam)

 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

171/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 20/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước đến năm 2030, định hướng đến năm 2045

Lượt xem:66 | lượt tải:18

755/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Đề án xây dựng, truyền thông quảng bá hình ảnh tỉnh Bình Phước năm 2024, 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

Lượt xem:86 | lượt tải:17

1716-CV/TU

Công văn về việc chỉ đạo thực hiện việc sử dụng cờ Đảng, cờ Tổ quốc, biểu tượng Búa – Liềm, sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam và thực hiện hát Quốc ca trong nghi lễ chào cờ

Lượt xem:107 | lượt tải:30

236/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Điều lệ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Phước khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027

Lượt xem:346 | lượt tải:52

26/HNV

Công văn 26/HNV của Hội Nhà văn

Lượt xem:1026 | lượt tải:347
mailc
bdaontm
vgpenguinssv 1D7A6F5BECGHZ