Thơ: SẮC HỒNG TRÊN LỚP HỌC

Thứ năm - 07/12/2017 09:32
LÊ THẮM

Mùa xuân trong mắt ai
Màu trong xanh sương mai 
Sắc hồng trên lớp học
Ai trải màu yêu thương 

Mùa xuân trong mắt ai
Cô ước nguyện ngày mai 
Tay miệt mài giáo án
Bài giảng thân thiện hơn 

Mùa xuân trong mắt ai
Em gắng học miệt mài 
Chân trời mới khai minh 
Vừng trời đông hừng sáng

Mùa xuân trong mắt ai 
Non nước nhiều hiền tài 
Dựng xây cơ nghiệp lớn
Nụ tâm xuân nhân loại

236/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Điều lệ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Phước khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027

Lượt xem:37 | lượt tải:17

26/HNV

Công văn 26/HNV của Hội Nhà văn

Lượt xem:745 | lượt tải:321

30-CT/TU

Chỉ thị 30-CT/TU của Tỉnh ủy

Lượt xem:997 | lượt tải:336

2889/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Điều lệ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Phước khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022

Lượt xem:1058 | lượt tải:553

108/QĐ-H.VHNT

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Đoàn dự trại sáng tác tại Nhà sáng tác Đại Lải năm 2017 của Hội VHNT Bình Phước

Lượt xem:1060 | lượt tải:0
mailc
bdaontm
vgpenguinssv 1D7A6F5BECGHZ