Thơ: SẮC HỒNG TRÊN LỚP HỌC

Thứ năm - 07/12/2017 09:32
LÊ THẮM

Mùa xuân trong mắt ai
Màu trong xanh sương mai 
Sắc hồng trên lớp học
Ai trải màu yêu thương 

Mùa xuân trong mắt ai
Cô ước nguyện ngày mai 
Tay miệt mài giáo án
Bài giảng thân thiện hơn 

Mùa xuân trong mắt ai
Em gắng học miệt mài 
Chân trời mới khai minh 
Vừng trời đông hừng sáng

Mùa xuân trong mắt ai 
Non nước nhiều hiền tài 
Dựng xây cơ nghiệp lớn
Nụ tâm xuân nhân loại

171/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 20/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước đến năm 2030, định hướng đến năm 2045

Lượt xem:15 | lượt tải:4

755/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Đề án xây dựng, truyền thông quảng bá hình ảnh tỉnh Bình Phước năm 2024, 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

Lượt xem:24 | lượt tải:8

1716-CV/TU

Công văn về việc chỉ đạo thực hiện việc sử dụng cờ Đảng, cờ Tổ quốc, biểu tượng Búa – Liềm, sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam và thực hiện hát Quốc ca trong nghi lễ chào cờ

Lượt xem:59 | lượt tải:12

236/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Điều lệ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Phước khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027

Lượt xem:291 | lượt tải:41

26/HNV

Công văn 26/HNV của Hội Nhà văn

Lượt xem:985 | lượt tải:340
mailc
bdaontm
vgpenguinssv 1D7A6F5BECGHZ