Thơ: LAI RAI MẤY SỢI

Thứ năm - 07/12/2017 13:56
TRƯƠNG ĐÌNH TUẤN
Mưa lai rai cuối sông hoài
Nhâm nhi mấy sợi thôn Đoài thôn Đông

Tóc dài chia nhánh thu đông
Nhớ chừa mấy sợi phiêu bồng chia tôi

Trượt câu lục bát xuống đời
Khi buồn bậu chải rẽ ngôi sông dài

Nào khi mây trắng qua vai
Tìm xanh rêu mọc một vài đôi câu

Nào khi bèo bọt qua cầu
Tìm trong nước cuốn mộng đầu quá giang

Mưa lai rai đầu ải quan
Nắng kinh thành cũ bắt quàng làm thơ

Lòng sa mạc rấm rưới nhờ
Nhâm nhi mấy sợi bãi bờ lai rai

 

171/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 20/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước đến năm 2030, định hướng đến năm 2045

Lượt xem:66 | lượt tải:18

755/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Đề án xây dựng, truyền thông quảng bá hình ảnh tỉnh Bình Phước năm 2024, 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

Lượt xem:86 | lượt tải:17

1716-CV/TU

Công văn về việc chỉ đạo thực hiện việc sử dụng cờ Đảng, cờ Tổ quốc, biểu tượng Búa – Liềm, sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam và thực hiện hát Quốc ca trong nghi lễ chào cờ

Lượt xem:107 | lượt tải:30

236/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Điều lệ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Phước khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027

Lượt xem:346 | lượt tải:52

26/HNV

Công văn 26/HNV của Hội Nhà văn

Lượt xem:1026 | lượt tải:347
mailc
bdaontm
vgpenguinssv 1D7A6F5BECGHZ