Thơ: LAI RAI MẤY SỢI

Thứ năm - 07/12/2017 13:56
TRƯƠNG ĐÌNH TUẤN
Mưa lai rai cuối sông hoài
Nhâm nhi mấy sợi thôn Đoài thôn Đông

Tóc dài chia nhánh thu đông
Nhớ chừa mấy sợi phiêu bồng chia tôi

Trượt câu lục bát xuống đời
Khi buồn bậu chải rẽ ngôi sông dài

Nào khi mây trắng qua vai
Tìm xanh rêu mọc một vài đôi câu

Nào khi bèo bọt qua cầu
Tìm trong nước cuốn mộng đầu quá giang

Mưa lai rai đầu ải quan
Nắng kinh thành cũ bắt quàng làm thơ

Lòng sa mạc rấm rưới nhờ
Nhâm nhi mấy sợi bãi bờ lai rai

 

236/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Điều lệ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Phước khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027

Lượt xem:110 | lượt tải:27

26/HNV

Công văn 26/HNV của Hội Nhà văn

Lượt xem:812 | lượt tải:329

30-CT/TU

Chỉ thị 30-CT/TU của Tỉnh ủy

Lượt xem:1040 | lượt tải:342

2889/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Điều lệ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Phước khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022

Lượt xem:1106 | lượt tải:564

108/QĐ-H.VHNT

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Đoàn dự trại sáng tác tại Nhà sáng tác Đại Lải năm 2017 của Hội VHNT Bình Phước

Lượt xem:1136 | lượt tải:0
mailc
bdaontm
vgpenguinssv 1D7A6F5BECGHZ