HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH PHƯỚC (CHUYÊN ĐỀ)

Thứ tư - 06/12/2023 16:33
Chiều 5-12, Tỉnh ủy Bình Phước tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (chuyên đề) để xem xét, thảo luận, cho ý kiến một số nội dung sẽ trình tại kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh, khóa X. Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
img01
Hội nghị diễn ra dưới sự điều hành của Thường trực Tỉnh ủy 
Trong thời gian 1 buổi, hội nghị sẽ thảo luận, cho ý kiến đối với: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2023; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Báo cáo tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách năm 2023 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2024; Bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương.
img02
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường phát biểu khai mạc hội nghị
Phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường yêu cầu các đại biểu tập trung tinh thần, phát huy trách nhiệm, trí tuệ để thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung theo chương trình hội nghị trên tinh thần thẳng thắn, sáng tạo, làm sâu sắc thêm vấn đề. Trong đó, đặc biệt cần đánh giá một cách khách quan về tình hình thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, tập trung đánh giá kết quả nổi bật, những hạn chế rõ rệt và đề xuất giải pháp khắc phục.
img03
Các đại biểu dự hội nghị

Đối với những kết quả nổi bật trong thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2023 cần tập trung cho ý kiến về kết quả tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2023, thu hút đầu tư nước ngoài, tình hình an ninh - quốc phòng… từ đó tìm ra động lực của sự tăng trưởng và các thế mạnh để phát huy.

Đối với những tồn tại, hạn chế cần phân tích rõ nguyên nhân, đề ra phương hướng khắc phục. Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường cũng yêu cầu các đại biểu nghiên cứu, cho ý kiến về tính khả thi của các chỉ tiêu quan trọng về kinh tế - xã hội năm 2024 và đề xuất giải pháp để tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

GRDP năm 2023 đứng đầu Đông Nam Bộ, đứng thứ 11 cả nước

Theo báo cáo của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội năm 2023, trong số 22 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra, đánh giá ước thực hiện có 4 chỉ tiêu vượt, 13 chỉ tiêu đạt, 5 chỉ tiêu không đạt kế hoạch. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) phục hồi tích cực và tăng cao, ước đạt 8,34%, vượt kế hoạch đề ra là 8%, đứng đầu vùng Đông Nam Bộ và đứng thứ 11 cả nước. Tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội ước thực hiện 35 ngàn tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch đề ra, tăng 9,4% so với năm 2022. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt kết quả cao với 45 dự án, số vốn đăng ký ước đạt 830 triệu USD, bằng 277% kế hoạch năm.

Bên cạnh đó, công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin đạt được kết quả tích cực. Dịch vụ công kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia xếp thứ 4/63 tỉnh, thành phố. Công tác xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, thông tin đối ngoại được chú trọng và đạt hiệu quả tốt. Bình Phước cũng đã tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ, chất lượng diễn tập được nâng cao.
img04
img05
img06
img07

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị

Báo cáo cũng thẳng thắn nêu những tồn tại, hạn chế như: Thu ngân sách đạt thấp, ước cả năm 2023 thu 11.986 tỷ đồng, đạt 81% dự toán điều chỉnh HĐND tỉnh thông qua và giảm 16% so với năm 2022; số doanh nghiệp và số hợp tác xã thành lập mới không đạt; số giường bệnh/vạn dân không đạt kế hoạch; việc đấu thầu, mua sắm thuốc, hóa chất, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh còn chậm...

Sau khi thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung theo chương trình, hội nghị đã thống nhất thông qua nghị quyết đối với: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2023; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Báo cáo tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách năm 2023 và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024; Bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương; Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024. 

Để tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, các chủ trương, định hướng theo Chương trình số 17-Ctr/TU của Tỉnh ủy đề ra, Tỉnh ủy đã thống nhất các chỉ tiêu cơ bản năm 2024, đồng thời giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện.
img08

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường phát biểu bế mạc hội nghị

Phát biểu bế mạc hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường cho rằng: Năm 2023, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Bình Phước với tinh thần nỗ lực phấn đấu cao nhất để hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Trong đó, kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao, đặc biệt là tăng trưởng sản xuất nông nghiệp cao nhất cả nước (10,25%). 

Bình Phước cũng là tỉnh đầu tiên của khu vực Đông Nam Bộ hoàn thành và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Điều này sẽ góp phần thể chế hóa thành phương hướng, từ đó nhiều dự án, chủ trương trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh có căn cứ để triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, việc chuẩn bị các thủ tục cần thiết cho 2 dự án cao tốc rất quan trọng đối với tỉnh đang diễn ra theo kế hoạch. Tỉnh cũng đã làm tốt các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ ở lĩnh vực văn hóa.

Bí thư Tỉnh ủy chỉ ra một số khó khăn, thách thức sẽ tác động đến kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2024; đồng thời yêu cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả quy hoạch tỉnh và Chương trình số 17-Ctr/TU của Tỉnh ủy, tập trung thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công và các mục tiêu quan trọng khác.

Quang Xuân - Như Nam
Nguồn: Bình Phước Online

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

171/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 20/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước đến năm 2030, định hướng đến năm 2045

Lượt xem:103 | lượt tải:25

755/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Đề án xây dựng, truyền thông quảng bá hình ảnh tỉnh Bình Phước năm 2024, 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

Lượt xem:118 | lượt tải:22

1716-CV/TU

Công văn về việc chỉ đạo thực hiện việc sử dụng cờ Đảng, cờ Tổ quốc, biểu tượng Búa – Liềm, sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam và thực hiện hát Quốc ca trong nghi lễ chào cờ

Lượt xem:143 | lượt tải:36

236/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Điều lệ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Phước khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027

Lượt xem:385 | lượt tải:53

26/HNV

Công văn 26/HNV của Hội Nhà văn

Lượt xem:1057 | lượt tải:349
mailc
bdaontm
vgpenguinssv 1D7A6F5BECGHZ