TIẾP TỤC PHÁT HUY TIỀM NĂNG, THẾ MẠNH, TẠO ĐỘNG LỰC MỚI ĐỂ VỀ ĐÍCH SỚM

Thứ sáu - 29/12/2023 09:52
                                                       CHÀO NĂM 2024!                                               

Năm 2023 đã đi qua với nhiều điểm nhấn nổi bật của tỉnh Bình Phước trong bức tranh tổng thể phát triển đi lên của đất nước. Trong điều kiện khó khăn chung tình hình trong nước và thế giới, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực vượt bậc của các cấp, các ngành, của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế - xã hội của tỉnh phục hồi tích cực và đạt những kết quả quan trọng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, đưa kinh tế của tỉnh vượt qua khó khăn, không lỡ nhịp với tiến trình phục hồi kinh tế của cả nước.

Hành động quyết liệt

2023 là năm bản lề, giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021-2025. Ngay từ đầu năm, tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp, khó lường. Trong nước, trong tỉnh có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn; quy mô nền kinh tế của tỉnh còn khiêm tốn, năng lực cạnh tranh còn hạn chế, năng suất lao động chưa cao;... và thực tiễn phát sinh nhiều nhiệm vụ cần phải giải quyết.

Trong bối cảnh chung đó, UBND tỉnh tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng sâu sát, quyết liệt, rõ trách nhiệm; bám sát các định hướng, giải pháp trong nghị quyết về nhiệm vụ năm 2023 của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và chỉ đạo của Chính phủ để chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

img01
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy sản xuất lốp xe HAOHUA (Việt Nam) với tổng vốn 500 triệu USD tại Khu công nghiệp Minh Hưng - Sikico (huyện Hớn Quản) - Ảnh: Nhất Sơn
Năm 2023, Bình Phước cơ bản đạt mục tiêu tổng quát đề ra và đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, với 17/22 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế của tỉnh tiếp tục có tốc độ tăng trưởng khá, cao hơn mức tăng bình quân chung của cả nước; sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thương mại - dịch vụ và du lịch đều tăng; công tác thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có nhiều khởi sắc. Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, công tác an sinh xã hội được chú trọng, đời sống người dân được cải thiện; hoạt động chăm lo cho các đối tượng chính sách, khó khăn, người nghèo, người lao động được triển khai kịp thời, hiệu quả. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Hoạt động đối ngoại, ngoại giao kinh tế được chú trọng, từng bước khẳng định vị thế của tỉnh với các đối tác trong và ngoài nước.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế trong năm đạt 8,34%, vượt kế hoạch đề ra (8%), đứng đầu khu vực Ðông Nam Bộ và đứng thứ 11 trong cả nước; GRDP bình quân đầu người đạt 93,94 triệu đồng/người/năm, tăng 11% so với năm 2022; thu hút đầu tư nước ngoài được 48 dự án, với số vốn 739,23 triệu USD, đạt 277% so với kế hoạch năm. Dịch vụ công kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia xếp thứ 4/63 tỉnh, thành phố. Tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội ước thực hiện 33.288,93 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch đề ra, tăng 9,4% so với năm 2022.

Những kết quả đạt được khẳng định quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị; sự nỗ lực vượt khó, vươn lên của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp toàn tỉnh trong bối cảnh khó khăn, thuận lợi và thách thức đan xen, là kết quả của quá trình quyết tâm hành động liên tục, bền bỉ trong nhiều năm, nhiều nhiệm kỳ qua 27 năm tái lập và phát triển tỉnh Bình Phước.

Nhận diện “điểm nghẽn” để khắc phục

Thành tựu đạt được là rất lớn, tuy nhiên, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận những “điểm nghẽn”, tồn tại, hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023 để sớm có giải pháp khắc phục ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm 2024 này.

Đó là: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chưa đạt kế hoạch đề ra. Thu ngân sách đạt thấp. Số doanh nghiệp và số hợp tác xã thành lập mới không đạt kế hoạch đề ra. Số giường bệnh/vạn dân không đạt kế hoạch. Tình trạng gây ô nhiễm môi trường tại một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, một số cơ sở chăn nuôi và tình trạng khai thác khoáng sản (đất san lấp, đá mồ côi, đá xây dựng...) trái phép trên địa bàn tỉnh vẫn còn xảy ra.
img02

Tháng 5-2023, Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam chính thức đưa vào hoạt động nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi và giết mổ hiện đại nhất tại Bình Phước. Trong ảnh: Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu trao đổi, tham quan dây chuyền sản xuất của công ty

Bên cạnh những nguyên nhân mang tính khách quan, thì tính chủ động trong công tác chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện ở một số cơ quan, đơn vị còn chưa cao, có lúc, có nơi còn lúng túng, bị động, thiếu linh hoạt; công tác phối hợp giữa các đơn vị chưa thực sự chặt chẽ, hiệu quả và chưa kịp thời; tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức chưa cao, trong thực hiện nhiệm vụ còn chưa quyết liệt, chưa kịp thời, thiếu nhạy bén; còn có tâm lý né tránh, sợ trách nhiệm, sợ sai.

“Nhiệm vụ một, giải pháp mười, quyết tâm hai mươi”

Năm 2023 đi qua đã đặt nền móng quan trọng, những kinh nghiệm quý báu và kỳ vọng về sự phát triển mang tính bước ngoặt, đột phá cho năm mới 2024 - năm quyết định cho nhiệm kỳ Đại hội Đảng 2020-2025. UBND tỉnh sẽ tiếp tục tập trung, hành động quyết liệt trên tinh thần “nhiệm vụ một, giải pháp mười, quyết tâm hai mươi” để hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó bám sát mục tiêu tổng quát: Tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, tạo động lực mới để phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, vững chắc, đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là các dự án giao thông kết nối liên vùng, hạ tầng đô thị, hạ tầng chuyển đổi số để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững...

Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2024:

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 8-8,5% so với năm 2023.   GRDP bình quân đầu người đạt 100 triệu đồng, tăng 6,5% so với năm 2023. Kim ngạch xuất khẩu 4 tỷ 560 triệu USD, tăng 9% so với năm 2023. Thu ngân sách 12.739 tỷ 600 triệu đồng, tăng 6,29% so với năm 2023. Thu hút đầu tư trong nước 7.000 tỷ đồng, tăng 7,7% so với năm 2023; thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) 400 triệu USD. Có 1.100 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Trong năm có 30 hợp tác xã đăng ký thành lập mới. Giảm 500 hộ nghèo. Lao động được giải quyết việc làm trong năm là 43.000 người, tăng 4,88% so với năm 2023. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia 57,69%, tăng 12,59 điểm % so với năm 2023. Số giường bệnh trên vạn dân 28,6 giường. Số bác sĩ trên vạn dân 8,9 bác sĩ. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế 94%, tăng 1 điểm % so với năm 2023. Số xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng thêm trong năm là 5 xã...

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trên, UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương tiếp tục tập trung quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Đồng thời, quyết liệt thực hiện các giải pháp chính như sau:

Tiếp tục cơ cấu lại các ngành kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Tập trung đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là các dự án giao thông kết nối liên vùng, hạ tầng đô thị, hạ tầng chuyển đổi số. Trong đó, đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư để sớm triển khai các dự án giao thông kết nối liên vùng như: Cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước), cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, đường Đồng Phú - Bình Dương. Liên kết hợp tác với các tập đoàn viễn thông để phát triển hạ tầng số, lắp đặt mạng 5G trên địa bàn tỉnh...

Thực hiện quyết liệt công tác thu ngân sách và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Trong đó, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án; tập trung đầu tư hoàn thành dứt điểm các dự án, công trình đã được phê duyệt, đang triển khai dở dang.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Thường xuyên gặp gỡ và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhất là trong triển khai thực hiện các thủ tục nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh và chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) của các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố.
img03

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra thực tế dự án xây dựng đường giao thông phía Tây quốc lộ 13 kết nối Chơn Thành - Hoa Lư, đoạn qua địa bàn huyện Hớn Quản và Lộc Ninh

Thực hiện đồng bộ các chính sách, giải pháp phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao gắn với đẩy mạnh nghiên cứu phát triển ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, phong trào khởi nghiệp. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Tập trung thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 20-11-2023 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực kiến tạo phát triển; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc biên giới; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Trong đó, triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, góp phần thiết thực vào quảng bá mạnh mẽ hình ảnh và tiềm năng, thế mạnh của Bình Phước để thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; từng bước nâng cao tầm vóc và vị thế của tỉnh với các đối tác trong và ngoài nước.

Đẩy mạnh thông tin truyền thông và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Trọng trách, nhiệm vụ của năm 2024 là hết sức nặng nề, đặc biệt là những vấn đề mới phát sinh cần tiếp tục giải quyết trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, rất cần phải có niềm tin, động lực vững chắc để vượt qua và phát triển bền vững. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, biến thời cơ thành hiện thực, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đưa Bình Phước vững bước tiến vào giai đoạn phát triển mới, thực hiện khát vọng xây dựng tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại.

Trong không khí hân hoan, phấn khởi, tràn đầy niềm tin vào tương lai tươi sáng của dân tộc, sự phát triển của tỉnh Bình Phước, thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, tôi xin gửi đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân lời chúc mừng năm mới: Mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng, hạnh phúc! Chúc mọi người, mọi nhà hạnh phúc, năm mới thắng lợi mới!


Tác giả: Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước
Nguồn: Bình Phước Online

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

171/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 20/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước đến năm 2030, định hướng đến năm 2045

Lượt xem:103 | lượt tải:25

755/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Đề án xây dựng, truyền thông quảng bá hình ảnh tỉnh Bình Phước năm 2024, 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

Lượt xem:118 | lượt tải:22

1716-CV/TU

Công văn về việc chỉ đạo thực hiện việc sử dụng cờ Đảng, cờ Tổ quốc, biểu tượng Búa – Liềm, sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam và thực hiện hát Quốc ca trong nghi lễ chào cờ

Lượt xem:143 | lượt tải:36

236/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Điều lệ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Phước khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027

Lượt xem:384 | lượt tải:53

26/HNV

Công văn 26/HNV của Hội Nhà văn

Lượt xem:1057 | lượt tải:349
mailc
bdaontm
vgpenguinssv 1D7A6F5BECGHZ