TIẾP TỤC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT TRONG THỜI KỲ MỚI

Thứ năm - 09/03/2023 10:47
Sáng nay 6-3, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bình Phước tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”. Đây là 1 trong 2 đơn vị được Tỉnh ủy chọn tiến hành hội nghị tổng kết cấp huyện, đơn vị, sở, ngành.
Sau 15 năm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 23, các hoạt động của hội đã có sự đổi mới về nội dung và hình thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong đội ngũ văn nghệ sĩ và các tầng lớp nhân dân với việc xây dựng và phát triển nền văn học, nghệ thuật, qua đó góp phần phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong thời kỳ mới.
img01
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bình Phước có 270 hội viên thuộc các lĩnh vực: văn học, mỹ thuật, nhạc sĩ, sân khấu, nhiếp ảnh, nghiên cứu văn nghệ dân gian, kiến trúc và đờn ca tài tử. Việc xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 23 của hội phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm đúng định hướng, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách của Nhà nước về văn học, nghệ thuật; động viên văn nghệ sĩ tích cực sáng tạo, phổ biến nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật tốt phục vụ công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước.

Các tham luận tại hội nghị đã đánh giá toàn diện và làm rõ những kết quả đạt được sau 15 năm thực hiện nghị quyết ở từng đơn vị trực thuộc hội.
img02
img03

Đại diện các chi hội phát biểu tại hội nghị.

img04

Tại hội nghị, cá nhân có thành tích nổi bật được tuyên dương, khen thưởng.

Anh Ngọc - Trương Hiện
Nguồn:
 Bình Phước Online

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

171/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 20/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước đến năm 2030, định hướng đến năm 2045

Lượt xem:103 | lượt tải:25

755/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Đề án xây dựng, truyền thông quảng bá hình ảnh tỉnh Bình Phước năm 2024, 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

Lượt xem:120 | lượt tải:22

1716-CV/TU

Công văn về việc chỉ đạo thực hiện việc sử dụng cờ Đảng, cờ Tổ quốc, biểu tượng Búa – Liềm, sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam và thực hiện hát Quốc ca trong nghi lễ chào cờ

Lượt xem:145 | lượt tải:36

236/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Điều lệ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Phước khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027

Lượt xem:385 | lượt tải:53

26/HNV

Công văn 26/HNV của Hội Nhà văn

Lượt xem:1057 | lượt tải:349
mailc
bdaontm
vgpenguinssv 1D7A6F5BECGHZ