THÔNG CÁO BÁO CHÍ HỌP BÁO VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG CÔNG BỐ THÀNH LẬP THỊ XÃ CHƠN THÀNH VÀ THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ CHƠN THÀNH, TỈNH BÌNH PHƯỚC

Thứ năm - 29/09/2022 14:37

Ngày 11/8/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV đã ban hành Nghị quyết số 570/NQ-UBTVQH15 về việc thành lập thị xã Chơn Thành và thành lập các phường thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/10/2022. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh Bình Phước nói chung, huyện Chơn Thành nói riêng, đánh dấu những kết quả, nỗ lực trong triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Sự kiện đánh dấu một bước tiến quan trọng trong tiến trình phát triển đô thị của tỉnh Bình Phước, mở ra nhiều cơ hội lớn cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thị xã Chơn Thành và tỉnh Bình Phước trong thời gian tới.
img01

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Mạc Đình Huấn, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nông Hồng Thức, Phó Chủ tịch UBND huyện Chơn Thành Nguyễn Thị Hải Vân đồng chủ trì buổi họp báo.

Nhằm kịp thời cung cấp cho các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh các thông tin phục vụ cho hoạt động tuyên truyền sâu đậm về sự kiện quan trọng này, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBND huyện Chơn Thành tổ chức họp báo và trân trọng thông báo đến các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh các nội dung sau:

I. VỀ LỄ CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT SỐ 570/UBTVQH15 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI THÀNH LẬP THỊ XÃ CHƠN THÀNH VÀ THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ CHƠN THÀNH

1. Thời gian: Dự kiến bắt đầu lúc 8g30, ngày 01/10/2022 (sáng thứ Bảy).

2. Địa điểm: Tại Công viên Trung tâm hành chính thị xã Chơn Thành.

3. Chủ trì tổ chức lễ: Thường trực Tỉnh ủyHĐNDUBND-UBMTTQVN tỉnh Bình Phước.

4. Chương trình lễ

- Đón tiếp khách, giới thiệu đại biểu tham quan trưng bày về hình ảnh, sản phẩm tiêu biểu của thị xã Chơn Thành.

- Hoạt động thăm hỏi, tặng quà tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng (Đoàn công tác của Chủ tịch Quốc hội tại khu vực tổ chức Lễ công bố).

- Văn nghệ chào mừng (khoảng 15 phút).

- Nghi thức chào cờ; tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Xem phim phóng sự: “Thị xã Chơn Thành: Năng động, hội nhập, phát triển” (khoảng 10-15 phút).

- Diễn văn báo cáo của lãnh đạo thị xã Chơn Thành về quá trình xây dựng Đề án thành lập thị xã Chơn Thành và các phường trực thuộc.

- Công bố và trao Nghị quyết số 570/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thị xã Chơn Thành và thành lập các phường thuộc thị xã Chơn Thành.

- Phát biểu của đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

- Phát biểu của lãnh đạo tỉnh Bình Phước.

- Bế mạc.

(Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh BPTV1 của Đài Phát thanh – Truyền hình và Báo Bình Phước từ lúc 9g00 cùng ngày).

5. Thành phần dự lễ

Lễ công bố có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Bình Phước và các đại biểu khách mời với tổng số khoảng 500 người. Trong đó:

- Đại biểu Trung ương và đại biểu do tỉnh mời: khoảng 180 đại biểu.

- Đại biểu do huyện Chơn Thành mời: khoảng 320 đại biểu.

II. CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN

1. Về quá trình xây dựng, thành lập thị xã Chơn Thành: Kèm theo Báo cáo số 179/BC-UBND ngày 26/9/2022 của UBND huyện Chơn Thành.  

2. Các hoạt động chuẩn bị cho việc tổ chức công bố thành lập thị xã Chơn Thành và các phường thuộc thị xã Chơn Thành

2.1 Công tác chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 570/NQ-UBTVQH15

Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị của tỉnh và huyện Chơn Thành khẩn trương tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 570/NQ-UBTVQH15 ngày 11/8/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Chơn Thành và thành lập các phường thuộc thị xã Chơn Thành (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 570/NQ-UBTVQH15), như: thành lập Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức, các Tổ tham mưu giúp việc Ban tổ chức Lễ công bố. UBND tỉnh, UBND huyện Chơn Thành đã ban hành và tập trung triển khai thực hiện một số văn bản chỉ đạo sau:

- UBND tỉnh Bình Phước:

+ Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 23/8/2022 về triển khai, thực hiện Nghị quyết số 570/NQ-UBTVQH15;

+ Quyết định số 1675/QĐ-UBND ngày 13/9/2022 thành lập Ban tổ chức Lễ công bố Nghị quyết số 570/NQ-UBTVQH15;

+ Kế hoạch số 262/KH-BTC ngày 16/9/2022 của Ban Tổ chức Lễ công bố Nghị quyết số 570/NQ-UBTVQH15.

- UBND huyện Chơn Thành:

+ Công văn số 702/UBND-NC ngày 24/8/2022 giao nhiệm vụ chuẩn bị triển khai thực hiện Nghị quyết số 570/NQ-UBTVQH15;

+Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 06/9/2022 triển khai thực hiện Nghị quyết số 570/NQ-UBTVQH15;

+ Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 08/9/2022 tổ chức các hoạt động tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 570/NQ-UBTVQH15;

+ Công văn số 758/UBND-NC ngày 07/9/2022 về triển khai cấp đổi mẫu con dấu (tròn) của cơ quan, đơn vị do thay đổi tên gọi đơn vị hành chính mới.

2.2 Về điều chỉnh các thủ tục hành chính, đổi con dấu, đổi tên các cơ quan, đơn vị gắn với địa danh các cơ quan, đơn vị được thành lập mới

- Về thủ tục hành chính: Các cơ quan đơn vị đã chuẩn bị xong các điều kiện để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân đảm bảo đúng theo quy định.

- UBND huyện Chơn Thành đã ban hành Công văn 775/UBND-NC ngày 12/9/2022 về việc đề nghị cấp đổi lại con dấu theo tên gọi đơn vị hành chính mới gửi Công an tỉnh Bình Phước để xem xét, cấp đổi. Đến nay, các thủ tục đã hoàn chỉnh và đảm bảo các cơ quan đơn vị sẽ sử dụng con dấu mới từ ngày 01/10/2022.

- Ngày 16/9/2022, HĐND huyệnChơn Thành đã họp và ban hành Nghị quyết số 54/NQ-HĐND về việc thành lập Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Chơn Thành. Trên cơ sở này, phòng Nội vụ đã chuẩn bị hồ sơ để trình thành lập phòng Kinh tế, phòng Quản lý đô thị.

- UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết định số 1660/QĐ-UBND ngày 09/9/2022 đổi tên các chức vụ lãnh đạo UBND huyện Chơn Thành.

- UBND huyện Chơn Thành đã ban hành Quyết định số 2300/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 về việc thay đổi tên cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, tổ chức Hội, UBND các xã, thị trấn theo tên gọi đơn vị hành chính mới; Quyết định số 2301/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 về việc công nhận chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị theo tên gọi đơn vị hành chính mới.

2.3. Về việcchuyển các thôn, ấp thành tổ dân phố đối với các thôn, ấp thuộc các xã sau khi thành lập 05 phường

UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết định số 1661/QĐ-UBND ngày 09/9/2022 về việc đổi tên các ấp thuộc xã, thị trấn thành các khu phố thuộc phường trên địa bàn thị xã Chơn Thành. Cụ thể:

(1) Xã Thành Tâm, hiện có 07 ấp, sau khi thành lập phường Thành Tâm sẽ chuyển thành 07 khu phố: Khu phố 1; Khu phố 2; Khu phố Hòa Vinh 1; Khu phố Hòa Vinh 2; Khu phố Mỹ Hưng; Khu phố Thủ Chánh; Khu phố Đồng Tâm.

(2) Xã Minh Long, hiện có 07 ấp, sau khi thành lập phường Minh Long sẽ chuyển thành 07 khu phố: Khu phố 1; Khu phố 2; Khu phố 3; Khu phố 4; Khu phố 5; Khu phố 6; Khu phố 7.

(3) Xã Minh Hưng, hiện có 13 ấp, sau khi thành lập phường Minh Hưng sẽ chuyển thành 13 khu phố: Khu phố 1; Khu phố 2; Khu phố 3A; Khu phố 3B; Khu phố 4; Khu phố 5; Khu phố 6; Khu phố 7; Khu phố 8; Khu phố 9; Khu phố 10; Khu phố 11; Khu phố 12.

(4) Xã Minh Thành, hiện có 05 ấp, sau khi thành lập phường Minh Thành sẽ chuyển thành 05 khu phố: Khu phố 1; Khu phố 2; Khu phố 3; Khu phố 4; Khu phố 5.

(5) Thị trấn Chơn Thành, hiện có 12 ấp, khu phố, sau khi thành lập phường Hưng Long sẽ giữ nguyên 09 khu phố hiện có và chuyển 03 ấp thành 03 khu phố: Khu phố 9, Khu phố 10, Khu phố Hiếu Cảm.

3. Các hoạt động tuyên truyền, chào mừng thành lập thị xã Chơn Thành và các phường thuộc thị xã Chơn Thành

- UBND huyện Chơn Thành đã ban hành Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 08/9/2022 tổ chức các hoạt động tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 570/NQ-UBTVQH15. Trong đó tập trung thực hiện các nội dung: Tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền trang trí cổ động trực quan; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ. Hiện nay, các nội dung công việc đang được tập trung triển khai, đảm bảo đáp ứng yêu cầu đề ra. 

- Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước xây dựng các tin bài, phóng sự, trailer để tuyên truyền và thông tin về công tác chuẩn bị sự kiện.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch liên tịch số 72/KH-STTTT-UBND ngày 21/9/2022 về đẩy mạnh truyền thông sự kiện thành lập thị xã Chơn Thành và thành lập các phường thuộc thị xã Chơn Thành.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn số 704-CV/BTGTU ngày 22/9/2022 về hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền thành lập thị xã Chơn Thành (có Đề cương tuyên truyền kèm theo).

- Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã tổ chức phát động phong trào tổng dọn vệ sinh trụ sở làm việc, chỉnh trang đô thị, treo pano, cờ phướn tuyên truyền về sự kiện trên các tuyến đường giao thông, các trục đường chính; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng.

- Thiết lập các cụm pa nô truyên truyền chào mừng tại các cửa ngỏ từ TP.Hồ Chí Minh về (trên QL13) và từ TP.Đồng Xoài qua (QL14); treo băng rôn, cờ phướn chào mừng thành lập thị xã Chơn Thành trên các trục đường chính.

- Tổ chức họp báo về các hoạt động thành lập thị xã Chơn Thành, thời gian 9g00 ngày 27/9/2022 tại Hội trường Huyện ủy Chơn Thành.

- Tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng với chủ đề “Thị xã Chơn Thành: Đô thị mới, khát vọng vươn xa”, sẽ diễn ra vào tối ngày 30/9/2022 tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện.

- Tổ chức trưng bày hình ảnh, các sản phẩm tiêu biểu của địa phương: UBND huyện trưng bày hình ảnh về thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội an ninh, quốc phòng và những nét đặc trưng về văn hóa truyền thống của các xã, phường thuộc thị xã; trưng bày các sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp đặc trưng của địa phương và mời các doanh nghiệp, hợp tác xã quảng bá (dự kiến khoảng 15 gian hàng), sẽ diễn ra trongbuổi sáng ngày 01/10/2022 tại khu vực Lễ.

4. Một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện sau khi công bố thành lập thị xã

Triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung theo Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 23/8/2022 về triển khai, thực hiện Nghị quyết số 570/NQ-UBTVQH15. Cụ thể:

- Tập trung chỉ đạo kết hợp kiểm tra, đôn đốc các cơ quan đơn vị, địa phương duy trì hoạt động ổn định, không để ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn, đảm bảo giải quyết hồ sơ hành chính của người dân, doanh nghiệp theo đúng quy trình, thủ tục hành chính; tạo điều kiện hỗ trợ tối đa cho người dân, doanh nghiệp trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến điều chỉnh tên gọi đơn vị hành chính. 

Trong quá trình chuyển đổi phải đảm bảo hoạt động thống nhất, liên tục, không có sự gián đoạn trong hoạt động giữa đơn vị hành chính trước và sau khi được thành lập, phải duy trì hoạt động liên tục để giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân; chủ động báo cáo đề xuất giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị quyết.  

- Tập trung thực hiện các nội dung sau:

+ Tham mưu tổ chức, sắp xếp các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cấp huyện, cơ quan hành chính cấp xã sau khi thành lập thị xã và thành lập các phường.   

+ Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp tỉnh, thị xã Chơn Thành và các phường, xã thuộc thị xã Chơn Thành để phục vụ công tác quản lý địa giới hành chính; xây dựng, in ấn bản đồ hành chính.

+ Thực hiện chuyển đổi các giấy tờ hành chính đối với cá nhân, tổ chức (chứng minh thư, căn cước công dân, sổ hộ khẩu; giấy đăng ký kinh doanh và các giấy tờ có liên quan khác theo quy định) và không thực hiện thu phí chuyển đổi.

+ Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định hiện hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

+ Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện điều chỉnh hồ sơ điện tử, hệ thống cho phù hợp với các đơn vị mới gồm: điều chỉnh mã định danh điện tử của các đơn vị; điều chỉnh chữ ký số của các đơn vị, cá nhân; điều chỉnh Trang thông tin điện tử...; điều chỉnh quy trình xử lý văn bản và hồ sơ công việc, quy trình xử lý dịch vụ công; thay đổi tên đăng nhập thư điện tử công vụ, …  

+ Chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc về công tác thanh quyết toán, xử  lý các vấn đề tồn tại liên quan đến sử dụng NSNN của các cơ quan, đơn vị.

Trên đây là Thông cáo báo chí về các hoạt động thành lập thị xã Chơn Thành và thành lập các phường thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Thay mặt Ban Tổ chức Lễ, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBND huyện Chơn Thành trân trọng thông báo đến các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh biết để hỗ trợ truyền thông đậm nét về sự kiện này.

Thông tin liên hệ:

+ Sở Thông tin và Truyền thông: Bà Huỳnh Thị Thanh Tú, TP. Thông tin - Báo chí - Xuất bản, số điện thoại: 0838 649 779;

+ Huyện Chơn Thành: Bà Đoàn Thị Thu Hồng, TP. Văn hoá và Thông tin, số điện thoại: 0983 579 920./.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

171/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 20/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước đến năm 2030, định hướng đến năm 2045

Lượt xem:16 | lượt tải:4

755/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Đề án xây dựng, truyền thông quảng bá hình ảnh tỉnh Bình Phước năm 2024, 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

Lượt xem:25 | lượt tải:8

1716-CV/TU

Công văn về việc chỉ đạo thực hiện việc sử dụng cờ Đảng, cờ Tổ quốc, biểu tượng Búa – Liềm, sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam và thực hiện hát Quốc ca trong nghi lễ chào cờ

Lượt xem:59 | lượt tải:13

236/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Điều lệ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Phước khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027

Lượt xem:291 | lượt tải:41

26/HNV

Công văn 26/HNV của Hội Nhà văn

Lượt xem:985 | lượt tải:340
mailc
bdaontm
vgpenguinssv 1D7A6F5BECGHZ