BÁO CHÍ PHẢI THỂ HIỆN TINH THẦN ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC GẮN VỚI CHÂN THIỆN MỸ

Thứ bảy - 25/12/2021 19:04
Sáng nay (24-12), Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Anh Dũng và lãnh đạo các sở, ngành liên quan tham dự hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Hội nghị do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự và phát biểu chỉ đạo.
img01
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại hội nghị.
img02
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Anh Dũng và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bình Phước.
Trong năm 2021, công tác chỉ đạo báo chí, quản lý báo chí tiếp tục được thực hiện nhất quán theo phương châm chủ động, kịp thời, hiệu quả, thuyết phục, nhất là đối với các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm. Việc chấn chỉnh, xử lý sai phạm trong hoạt động báo chí được tăng cường, nhất là đối với sai phạm liên quan việc thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích, thông tin sai sự thật, thông tin không phù hợp với lợi ích quốc gia, dân tộc. Tình trạng “báo hóa” các tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội “núp bóng” hoạt động như cơ quan báo chí đã từng bước được khắc phục.
Quy hoạch báo chí được triển khai nghiêm túc, bảo đảm tiến độ. Tính đến năm 2021, cả nước có 816 cơ quan báo chí, số lượng cơ quan báo chí giữ nguyên so với năm 2020. Các cơ quan báo chí chủ động đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, chuyên nghiệp. Đội ngũ phóng viên, nhà báo được tăng cường bồi dưỡng về chính trị, nghiệp vụ, đáp ứng tốt yêu cầu thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền trong tình hình mới. Các cơ quan báo chí đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước, thông tin kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế, xã hội trong nước và quốc tế, là diễn đàn tin cậy của nhân dân. Báo chí đã góp phần tích cực cùng các ngành, các cấp và cả nước thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa chống dịch vừa giữ vững tăng trưởng kinh tế - xã hội.
img03

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh nhấn mạnh: 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Báo Nhân dân luôn bám sát, không ngừng đổi mới sáng tạo khi tuyên truyền những định hướng lớn của Đảng để đến được với người dân một cách chính xác và dễ hiểu, góp phần khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, hướng tới những dấu mốc quan trọng là 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030 và 100 năm lập nước vào năm 2045.

img04

Tổng giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam Lê Quang Minh phát biểu tại hội nghị.

Cũng tại hội nghị, Tổng giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam Lê Quang Minh cho rằng, trong bối cảnh báo chí bị tác động mạnh mẽ bởi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, tầm quan trọng của báo chí là phải làm thế nào để thực sự là cầu nối giữa cử tri và cơ quan quyền lực nhà nước các cấp. Muốn trở thành cầu nối thì chúng ta phải xây cầu, tức là xây các kênh phân phối và các nền tảng số mà các cơ quan báo chí sở hữu hoặc vận hành chính là những cây cầu đó.

img05
 
 Giám đốc - Tổng biên tập BPTV Nguyễn Thị Minh Nhâm trình bày tham luận về đổi mới mô hình tổ chức sắp xếp lại cơ quan báo chí hoạt động hiệu quả hơn, kinh nghiệm từ Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước.

Tại hội nghị, Giám đốc - Tổng biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) Nguyễn Thị Minh Nhâm đã trình bày tham luận về đổi mới mô hình tổ chức sắp xếp lại cơ quan báo chí hoạt động hiệu quả hơn, kinh nghiệm từ BPTV.

Trong đó, Giám đốc - Tổng biên tập BPTV Nguyễn Thị Minh Nhâm đã phân tích, làm rõ 3 vấn đề trọng tâm: Việc hợp nhất có khó khăn không, khó khăn đó là gì; Bình Phước có làm được không và đã đổi mới mô hình tổ chức sắp xếp như thế nào, hiệu quả ra sao; những kinh nghiệm bước đầu.

Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước đã thực hiện đúng chủ trương: Không phải hợp nhất cơ học, cộng dồn các cơ quan báo chí, mà hòa trộn tất cả các nhiệm vụ chính trị, cách thức hoạt động của các loại hình báo chí và công tác tổ chức cán bộ. Hợp nhất để tổng hợp sức mạnh, để tạo ra mô hình mới, cách làm mới, đem lại hiệu quả truyền thông, không đơn thuần chỉ là việc tinh gọn bộ máy tổ chức. Việc hợp nhất đã tiết kiệm được chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật và con người, nâng cao được hiệu quả đầu tư, tận dụng tối đa nguồn nhân lực và tài nguyên thông tin.

Giám đốc - Tổng biên tập BPTV Nguyễn Thị Minh Nhâm

Theo Giám đốc - Tổng biên tập BPTV Nguyễn Thị Minh Nhâm, những kinh nghiệm bước đầu chính là phải tạo được sự đoàn kết, thống nhất cao và tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Ban Giám đốc - Ban Biên tập trong tổ chức lãnh đạo, điều hành. Trong đó, vấn đề then chốt là ổn định tư tưởng và tạo sự đồng thuận của toàn thể viên chức, người lao động; phát huy vai trò trung tâm quy tụ của người đứng đầu, là người đứng giữa; tranh thủ được ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đặc biệt là Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông; chú trọng bố trí cán bộ có đủ năng lực chuyên môn, năng lực quản lý, uy tín; sắp xếp vị trí việc làm phù hợp với năng lực, kinh nghiệm; quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, thu nhập cho viên chức, người lao động…

Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đánh giá cao các cơ quan báo chí trong công tác thông tin tuyên truyền, nhất là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng xã hội trong nước và quốc tế. Công tác quy hoạch quản lý báo chí đã có sự chuyển biến tích cực. Trong thời gian tới, song song với việc chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy hoạch, cần tiếp tục đánh giá, rà soát điều chỉnh để tạo điều kiện cho báo chí phát triển; các cơ quan, tòa soạn báo lớn cần kịp thời chuyển đổi số. 

Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam mong báo chí tiếp tục cố gắng, luôn luôn đổi mới, bám sát, động viên nhân dân chuẩn bị đón tết ấm no, hạnh phúc...

img05

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao vai trò quan trọng của báo chí trong công tác tuyên truyền các nghị quyết, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Trong năm 2021, báo chí luôn đi đầu trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19; thông tin tuyên truyền sâu sắc, nổi bật về các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, góp phần giáo dục truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, nâng cao nhận thức và củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; khơi dậy và cổ vũ tinh thần yêu nước, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.  

Khẳng định sứ mệnh của báo chí rất quan trọng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các cơ quan báo chí không ngừng nâng cao nhận thức hơn nữa vai trò, chức năng của báo chí, phải thể hiện tinh thần đại đoàn kết dân tộc gắn với chân thiện mỹ, không được xa rời mục tiêu tôn chỉ mục đích. Các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy tìm tòi, đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ trong công tác tuyên truyền trên không gian mạng thông tin nhiều hơn, nhanh hơn, tốt hơn. Thông tin về dịch Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm phải nói đúng, nói trúng, đơn giản, dễ hiểu. Kịp thời tôn vinh, khen thưởng những điển hình tiêu biểu, đồng thời nghiêm khắc chỉnh đốn, khắc phục hạn chế.

img06

Ban Tuyên giáo Trung ương tặng cờ thi đua, bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu năm 2021.

Dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng cờ thi đua, bằng khen cho các tập thể tiêu biểu. Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) đã được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021.

Thu Hà - Hoàng Vũ
Nguồn:
baobinhphuoc.com.vn

 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

171/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 20/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước đến năm 2030, định hướng đến năm 2045

Lượt xem:66 | lượt tải:18

755/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Đề án xây dựng, truyền thông quảng bá hình ảnh tỉnh Bình Phước năm 2024, 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

Lượt xem:86 | lượt tải:17

1716-CV/TU

Công văn về việc chỉ đạo thực hiện việc sử dụng cờ Đảng, cờ Tổ quốc, biểu tượng Búa – Liềm, sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam và thực hiện hát Quốc ca trong nghi lễ chào cờ

Lượt xem:107 | lượt tải:30

236/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Điều lệ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Phước khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027

Lượt xem:346 | lượt tải:52

26/HNV

Công văn 26/HNV của Hội Nhà văn

Lượt xem:1026 | lượt tải:347
mailc
bdaontm
vgpenguinssv 1D7A6F5BECGHZ