Văn bản theo lĩnh vực: Văn hóa

STTSố kí hiệuNgày ban hànhTrích yếuFile đính kèm
1171/KH-UBND13/05/2024Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 20/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước đến năm 2030, định hướng đến năm 2045
2Số 23-NQ/TW15/06/2008Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển Văn học, Nghệ thuật trong thời kỳ mới
3108/QĐ-H.VHNT19/10/2017QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Đoàn dự trại sáng tác tại Nhà sáng tác Đại Lải năm 2017 của Hội VHNT Bình Phước
417-CT/TU31/10/2016CHỈ THỊ về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động sáng tác, quảng bá, biểu diễn, xuất bản trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh
523-CT/TU13/04/2017CHỈ THỊ về việc định hướng tiếp cận, xử lý và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh
623-NQ/TW15/06/2008NGHỊ QUYẾT CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT TRONG THỜI KỲ MỚI
7197/TB-UBND03/08/2017Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm tại buổi làm việc với Thường trực Thị ủy Phước Long về dự án Khu du lịch núi Bà Rá, phường Sơn Giang, thị xã Phước Long
818/TB-UBND23/01/2017Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai công tác ngành Văn hóa, Thể theo và Du lịch năm 2017
9223/TB-UBND24/08/2017Thông báo của UBND tỉnh