VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT TẠO SỨC SỐNG MỚI, LAN TỎA NGUỒN NĂNG LƯỢNG TÍCH CỰC TỚI CỘNG ĐỒNG

Thứ sáu - 02/07/2021 09:12

Sáng ngày 1/7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2021 với Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam và các Hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự và chỉ đạo Hội nghị.

ha1

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh: TA)

Đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng chủ trì hội nghị.

CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT THÍCH ỨNG TÌNH HÌNH MỚI, TẠO SỨC SỐNG MỚI TRONG SÁNG TẠO NGHỆ THUẬT

Phát biểu báo cáo tóm tắt đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2021 của Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam và các Hội văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương, đồng chí Nguyễn Minh Nhựt, Vụ Trưởng Vụ Văn hóa – Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2021, các nội dung văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cùng với nhiều chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật tiếp tục được quán triệt, triển khai, qua đó, tạo điều kiện, định hướng cho hoạt động của Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam và các Hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương.
 

ha2

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TA)

Trong các ngày 13-14/01/2021, Đại hội Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam đã được tổ chức tại Hà Nội, đánh dấu việc hoàn thành đại hội nhiệm kỳ theo tinh thần Chỉ thị 31 - CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về Đại hội các hội văn học, nghệ thuật và Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam. Với ban lãnh đạo mới được trẻ hoá, các hội đã xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch hành động, đề án, dự án để cụ thể hoá nghị quyết đại hội theo điều kiện thực tế, và chuyên môn hoạt động của từng hội.

Sau Đại hội Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam, hoạt động của các hội văn học, nghệ thuật dần đi vào nề nếp, thể hiện được sức sống mới. Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền từ trung ương đến địa phương, vai trò tập hợp, đoàn kết, động viên, hỗ trợ văn nghệ sĩ sáng tác, quảng bá tác phẩm của các hội được phát huy. Đại bộ phận văn nghệ sĩ tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới và những quyết sách của Đảng đề ra, kiên trì, tâm huyết với công việc sáng tạo, gắn bó với các giá trị truyền thống yêu nước và cách mạng, khẳng định các giá trị đạo đức, nhân văn của dân tộc.

Đặc biệt, đời sống văn nghệ trong thời kỳ toàn dân phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vẫn duy trì được sự phong phú và đa dạng nhất định. Giới văn nghệ sĩ nước nhà đã cho ra đời nhiều tác phẩm nghệ thuật truyền tải thông điệp thực hiện “mục tiêu kép", vừa nâng cao ý thức phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, lan tỏa và tạo nguồn năng lượng tích cực tới cộng đồng.

Hội nghị đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Phấn đấu có nhiều tác phẩm, công trình xuất sắc phản ánh về con người và đất nước Việt Nam hội nhập và phát triển; góp phần khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Tại Hội nghị, nhiều ý kiến tham luận của Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam và các Hội văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương đã nêu bật những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn công tác của lĩnh vực; đề xuất, kiến nghị đối với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ và các ban, bộ, ngành liên quan… nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình trong thời gian tới.

 Nhà văn Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam phát biểu

NÂNG CAO VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA HỘI, ĐÁP ỨNG NHU CẦU HƯỞNG THỤ VĂN HÓA CỦA NHÂN DÂN

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, lĩnh vực văn học nghệ thuật rất quan trọng, tinh tế và nhân văn nên thường xuyên nhận được sự quan tâm của cả xã hội. Hội nghị hôm nay đã được chuẩn bị chu đáo, thể hiện thông qua báo cáo của các đơn vị, bộ ngành, chuyên ngành. Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV..., là năm cả hệ thống chính trị cần nỗ lực, quyết tâm vượt qua những khó khăn, thách thức do tác động của thiên tai, dịch bệnh để lại. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam và các Hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương đã có nhiều nỗ lực, đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021.

Kế thừa và phát triển tư duy văn hóa, văn nghệ qua nhiều kỳ đại hội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Đảng ta tiếp tục xác định quan điểm chỉ đạo “Tiếp tục phát triển nhanh và bền vững đất nước; gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên...”, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương bày tỏ ấn tượng với những khí thế mới, sức sống mới, sự đi vào nền nếp trong hoạt động, sự kế thừa và phát triển của văn học nghệ thuật trong 6 tháng đầu năm. Đồng chí đánh giá cao những đổi mới về cách nghĩ, cách sáng tác, chủ thể sáng tác, nội dung và hình thức trong hoạt động văn học, nghệ thuật. Trong đó, có nhiều tác phẩm trong lĩnh vực âm nhạc có giá trị lan toả lớn, tự hào, khát vọng vươn lên làm lay động lòng người.

Nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá ngày càng cao của nhân dân, góp phần vào xây dựng văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước, trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam và các Hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và các đơn vị liên quan cần tập trung, bám sát tình hình thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa, văn nghệ, tập trung triển khai, tổ chức thực hiện chương trình công tác toàn khóa. Từng bước đổi mới mô hình, phương thức hoạt động của các hội, khơi dậy mọi tiềm năng, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động theo hướng chuyên nghiệp. Thực hiện quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật, những người có chức vụ càng cao, càng lớn thì càng phải gương mẫu trách nhiệm.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương gợi mở, trong bối cảnh cách ly do dịch COVID-19, giãn cách tại gia đình, hoạt động văn hoá, văn học nghệ thuật trên nền tảng số càng có ý nghĩa quan trọng, giúp nhanh chóng điều hoà được tâm lý, tình cảm của người dân, lan tỏa thông điệp đẹp, khơi dậy ý chí, khát vọng và quyết tâm phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, chuyển tải được quan điểm, đường lối của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong các sáng tác nghệ thuật. 

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thời gian tới cần có những đổi mới, sáng tạo, sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao, có sức lan tỏa, tác động sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân qua nhiều hình thức, phương thức phù hợp;  ưu tiên và hướng các hoạt động về vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo...

Đồng chí cũng yêu cầu cần tăng cường, chủ động nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng trong xã hội và trong giới văn nghệ sĩ, kịp thời phát hiện những vấn đề nhạy cảm, bức xúc trong lĩnh vực hoạt động của Liên hiệp và các hội. Báo cáo kịp thời với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan để tháo gỡ khó khăn, định hướng dư luận; đề xuất biện pháp, kịp thời đấu tranh, phản bác với những quan điểm sai trái, thù địch.

Tiếp tục cụ thể hóa thực hiện thắng lợi Đại hội Đảng lần thứ XIII. Tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo lực lượng văn nghệ sĩ trong thời gian tới để phù hợp với tình hình mới. Đối với công tác đối ngoại phải làm tốt hơn nữa để hội nhập văn học, nghệ thuật lan tỏa ra thế giới./.
 

ha3

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: TA)

Tin, ảnh: Nhật Minh
(Theo nguồn tuyengiao.vn)

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

171/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 20/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước đến năm 2030, định hướng đến năm 2045

Lượt xem:103 | lượt tải:25

755/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Đề án xây dựng, truyền thông quảng bá hình ảnh tỉnh Bình Phước năm 2024, 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

Lượt xem:118 | lượt tải:22

1716-CV/TU

Công văn về việc chỉ đạo thực hiện việc sử dụng cờ Đảng, cờ Tổ quốc, biểu tượng Búa – Liềm, sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam và thực hiện hát Quốc ca trong nghi lễ chào cờ

Lượt xem:143 | lượt tải:36

236/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Điều lệ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Phước khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027

Lượt xem:385 | lượt tải:53

26/HNV

Công văn 26/HNV của Hội Nhà văn

Lượt xem:1057 | lượt tải:349
mailc
bdaontm
vgpenguinssv 1D7A6F5BECGHZ