PHÁT ĐỘNG SÁNG TÁC MĂNG SÉT TẠP CHÍ VĂN NGHỆ BÌNH PHƯỚC

Thứ tư - 06/12/2017 09:22
Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 -2022 của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh về việc tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng Tạp chí Văn nghệ Bình Phước. Ban Biên tập Tạp chí trân trọng thông báo: Phát động sáng tác Măng sét Tạp chí Văn nghệ Bình Phước.
PHÁT ĐỘNG SÁNG TÁC MĂNG SÉT TẠP CHÍ VĂN NGHỆ BÌNH PHƯỚC

- Đối tượng tham gia: Các cá nhân có khả năng sáng tác Măng sét Tạp chí Văn nghệ.

- Yêu cầu: Măng sét đẹp có ý nghĩa, phù hợp với đặc thù của tính chất Văn nghệ và lịch sử, truyền thống, phát triển tỉnh Bình Phước.

- Sử dụng: Ban Biên tập sẽ chọn lọc giới thiệu các tác phẩm tham gia trên các số Tạp chí tiếp theo và chi trả bằng với một tác phẩm nghệ thuật cộng tác. Đối với tác phẩm được hội đồng chọn làm Măng sét chính thức của Tạp chí Văn nghệ Bình Phước sẽ được chi trả gấp 10 lần tác phẩm nghệ thuật cộng tác.

- Thời gian: Từ ngày 01/12/2017 đến ngày 30/4/2018

Ban Biên tập Tạp chí Văn nghệ Bình Phước rất mong nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tham gia sáng tác Măng sét theo nội dung Ban Biên tập thông báo.                                                                                                                                                    BAN BIÊN TẬP

26/HNV

Công văn 26/HNV của Hội Nhà văn

Lượt xem:570 | lượt tải:273

30-CT/TU

Chỉ thị 30-CT/TU của Tỉnh ủy

Lượt xem:772 | lượt tải:285

2889/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Điều lệ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Phước khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022

Lượt xem:829 | lượt tải:499

108/QĐ-H.VHNT

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Đoàn dự trại sáng tác tại Nhà sáng tác Đại Lải năm 2017 của Hội VHNT Bình Phước

Lượt xem:763 | lượt tải:0

223/TB-UBND

Thông báo của UBND tỉnh

Lượt xem:759 | lượt tải:256
mailc
bdaontm
vgpenguinssv 1D7A6F5BECGHZ