PHÁT ĐỘNG SÁNG TÁC MĂNG SÉT TẠP CHÍ VĂN NGHỆ BÌNH PHƯỚC

Thứ tư - 06/12/2017 09:22
Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 -2022 của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh về việc tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng Tạp chí Văn nghệ Bình Phước. Ban Biên tập Tạp chí trân trọng thông báo: Phát động sáng tác Măng sét Tạp chí Văn nghệ Bình Phước.
PHÁT ĐỘNG SÁNG TÁC MĂNG SÉT TẠP CHÍ VĂN NGHỆ BÌNH PHƯỚC

- Đối tượng tham gia: Các cá nhân có khả năng sáng tác Măng sét Tạp chí Văn nghệ.

- Yêu cầu: Măng sét đẹp có ý nghĩa, phù hợp với đặc thù của tính chất Văn nghệ và lịch sử, truyền thống, phát triển tỉnh Bình Phước.

- Sử dụng: Ban Biên tập sẽ chọn lọc giới thiệu các tác phẩm tham gia trên các số Tạp chí tiếp theo và chi trả bằng với một tác phẩm nghệ thuật cộng tác. Đối với tác phẩm được hội đồng chọn làm Măng sét chính thức của Tạp chí Văn nghệ Bình Phước sẽ được chi trả gấp 10 lần tác phẩm nghệ thuật cộng tác.

- Thời gian: Từ ngày 01/12/2017 đến ngày 30/4/2018

Ban Biên tập Tạp chí Văn nghệ Bình Phước rất mong nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tham gia sáng tác Măng sét theo nội dung Ban Biên tập thông báo.                                                                                                                                                    BAN BIÊN TẬP

171/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 20/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước đến năm 2030, định hướng đến năm 2045

Lượt xem:103 | lượt tải:25

755/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Đề án xây dựng, truyền thông quảng bá hình ảnh tỉnh Bình Phước năm 2024, 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

Lượt xem:118 | lượt tải:22

1716-CV/TU

Công văn về việc chỉ đạo thực hiện việc sử dụng cờ Đảng, cờ Tổ quốc, biểu tượng Búa – Liềm, sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam và thực hiện hát Quốc ca trong nghi lễ chào cờ

Lượt xem:143 | lượt tải:36

236/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Điều lệ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Phước khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027

Lượt xem:385 | lượt tải:53

26/HNV

Công văn 26/HNV của Hội Nhà văn

Lượt xem:1057 | lượt tải:349
mailc
bdaontm
vgpenguinssv 1D7A6F5BECGHZ