TỔNG BÍ THƯ: 'HUY ĐỘNG MỌI NGUỒN LỰC ĐỂ VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT PHÁT TRIỂN, CỐNG HIẾN'

Thứ ba - 25/07/2023 15:59

Tổng Bí thư đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền từ T.Ư đến địa phương tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật; huy động mọi nguồn lực để văn hóa, văn học nghệ thuật phát triển mạnh mẽ và cống hiến.

Sáng 25.7, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam (25.7.1948 - 25.7.2023).
Tổng Bí thư: 'Huy động mọi nguồn lực để văn học, nghệ thuật phát triển, cống hiến' - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Ảnh: GIA HÂN

Phát biểu tại buổi lễ, nhìn lại 75 năm qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng nhận thấy văn nghệ sĩ dưới mái nhà chung của Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã có sự phát triển, trưởng thành đầy ấn tượng, góp phần to lớn vào công cuộc sáng tạo các sản phẩm văn hóa, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao của nhân dân, đưa văn hóa ngày càng thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; xứng đáng là lực lượng nòng cốt sáng tạo các giá trị văn hóa, là đội ngũ văn nghệ sĩ - chiến sĩ tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Với các kết quả đã đạt được, văn học nghệ thuật đã góp phần quan trọng vào nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa, xây dựng con người; đấu tranh với mọi biểu hiện sai trái, tạo ra bầu không khí lành mạnh trong xã hội.

Tổng Bí thư nêu rõ, Đảng ta đã luôn luôn khẳng định: "Văn học, nghệ thuật là lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt tinh tế của văn hóa; là nhu cầu thiết yếu, thể hiện khát vọng chân, thiện, mỹ của con người; là một trong những động lực to lớn, trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện của con người Việt Nam" trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Để tạo điều kiện cho văn học, nghệ thuật phát triển, Tổng Bí thư nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn khuyến khích mọi sự tìm tòi, tôn trọng tự do sáng tạo của người nghệ sĩ, xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù đối với văn học nghệ thuật và văn nghệ sĩ phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn mong muốn, kỳ vọng và đòi hỏi đội ngũ văn nghệ sĩ có nhiều tác phẩm có giá trị cao hơn nữa về tư tưởng và nghệ thuật; phản ánh chân thực, sâu sắc, toàn diện hiện thực của đất nước ta trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển.

Nghệ sĩ phải bám sát cuộc sống

Tổng Bí thư chỉ rõ, xã hội Việt Nam thời kỳ đổi mới, hội nhập sâu rộng đang diễn ra rất sôi động, nhanh chóng và xuất hiện nhiều vấn đề mới, khác nhiều so với trước đây, trong chiến tranh và thời kỳ bao cấp. Điều đó đòi hỏi mỗi người nghệ sĩ phải tự đổi mới mình, vừa có bản lĩnh, sự tỉnh táo; vừa có trình độ, tầm nhìn, cách nghĩ và phương thức thể hiện mới trong sáng tạo nghệ thuật, phù hợp với yêu cầu thực tiễn phát triển của Việt Nam hôm nay.
Tổng Bí thư: 'Huy động mọi nguồn lực để văn học, nghệ thuật phát triển, cống hiến' - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: GIA HÂN

Theo Tổng Bí thư, hơn lúc nào hết, người nghệ sĩ phải bám sát cuộc sống, dám đi vào những mũi nhọn của cuộc sống trong nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, trên thương trường và mặt trận an ninh, quốc phòng, đối ngoại; đến với vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, biên cương, hải đảo để phát hiện và phản ánh những nhân tố mới, cách làm hay, những vấn đề mới nảy sinh trong cuộc sống, tham gia tích cực và có trách nhiệm vào các nhiệm vụ của xã hội, đặc biệt là cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, văn minh, thanh lịch, chan chứa tình người.

"Chỉ có như vậy, văn học, nghệ thuật của chúng ta mới có được những tác phẩm hay, làm lay động lòng người và cần thiết cho công chúng, cho xã hội", Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh, thời đại, cuộc sống quanh ta có rất nhiều điều để nói, để viết, nhưng quan trọng là nói và viết như thế nào? Văn nghệ phải chiếu sáng cuộc sống, chứ không chỉ là nơi cuộc sống hiện hình. Văn nghệ bồi dưỡng, nâng cao con người chứ không phải chỉ là nơi giãi bày tâm trạng cá nhân...

Do đó, Tổng Bí thư mong muốn, các văn nghệ sĩ nhận thức và thể hiện thật rõ điều đó để xứng đáng với niềm tin yêu và hy vọng mới của nhân dân; đừng để cho sự tầm thường dễ dãi ám ảnh mình. Các văn nghệ sĩ cần thường xuyên học hỏi, đúc rút những bài học tốt từ các thế hệ đi trước để tiếp tục đi xa hơn, vững vàng hơn.
Tổng Bí thư: 'Huy động mọi nguồn lực để văn học, nghệ thuật phát triển, cống hiến' - Ảnh 3.

Tổng Bí thư tham quan triển lãm tại lễ kỷ niệm. Ảnh: GIA HÂN

Bài học đó vẫn là khát vọng lớn lao, lý tưởng cao cả, hòa nhịp đập trái tim mình với nhịp đập trái tim toàn dân tộc, lăn lộn với thực tiễn phong phú, sôi động của cuộc sống nhân dân, chứ không phải chỉ sa vào tâm trạng cá nhân, gặm nhấm tâm tư, yếm thế, lấy tiểu xảo thay cho tài năng, nhìn đời bằng góc nhìn chật hẹp, thậm chí coi văn nghệ chỉ đơn giản như là một thú vui, giải trí hoặc một cuộc chơi, một sự đam mê tầm thường.

"Thực tế đời sống văn học ở nước ta và trên thế giới cho thấy, chỉ có khát vọng và hoài bão lớn về sự sáng tạo thì mới có thể đi xa và bền vững. Mục đích cuối cùng của người nghệ sĩ là tác phẩm hay, có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, phản ánh tâm hồn và tính cách dân tộc, những điều lớn lao, mạnh mẽ của con người và dự báo cho cả tương lai!", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho văn học, nghệ thuật

Tổng Bí thư đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền từ T.Ư đến địa phương, cần nhận thức sâu sắc hơn nữa về vai trò, vị trí quan trọng của văn hóa, văn học nghệ thuật trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tổng Bí thư: 'Huy động mọi nguồn lực để văn học, nghệ thuật phát triển, cống hiến' - Ảnh 4.

Tổng Bí thư phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: GIA HÂN

Đồng thời, luôn luôn cổ vũ, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật thông qua các cơ chế, chính sách như hỗ trợ tài chính, mở trại sáng tác, đi thực tế, phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng các tài năng văn nghệ; huy động mọi nguồn lực, cả về vật chất và tinh thần, để văn hóa, văn học nghệ thuật phát triển mạnh mẽ và cống hiến nhiều hơn nữa trong những năm tới.

Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật, trí thức văn học nghệ thuật Việt Nam với những kinh nghiệm đúc rút được trong 75 năm qua, tiếp tục tăng cường tham mưu cho Đảng và Nhà nước; phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt hơn nữa chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam.
Tổng Bí thư: 'Huy động mọi nguồn lực để văn học, nghệ thuật phát triển, cống hiến' - Ảnh 5.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.  Ảnh: GIA HÂN

Tổng Bí thư cũng mong muốn Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật tiếp tục tham mưu, tư vấn, phản biện trong quá trình xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật với các tiêu chí cụ thể để phát hiện, thu hút, trọng dụng, sử dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức - văn nghệ sĩ tài năng, nhằm xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ lớn mạnh, bảo đảm số lượng và chất lượng, có cơ cấu phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật có kế hoạch bố trí, sử dụng đội ngũ trí thức một cách hợp lý; có chính sách phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ; quan tâm đến công tác khuyến khích, tôn vinh các văn nghệ sĩ có thành tích xuất sắc trong hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật.

Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam từ T.Ư đến địa phương tăng cường củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động; tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ văn nghệ sĩ hoạt động và đóng góp cho sự phát triển nước nhà; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động; làm tốt công tác chính trị tư tưởng đối với các văn nghệ sĩ để anh chị em nhận thức sâu sắc hơn nữa trách nhiệm vẻ vang của mình đối với Tổ quốc, với nhân dân và dân tộc. 
Tổng Bí thư: 'Huy động mọi nguồn lực để văn học, nghệ thuật phát triển, cống hiến' - Ảnh 6.

Lãnh đạo Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam và tặng hoa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: GIA HÂN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn luôn mong đợi và tin tưởng vững chắc rằng, Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật và đội ngũ văn nghệ sĩ Việt Nam sẽ luôn đồng hành cùng dân tộc và sự nghiệp đổi mới của Đảng; tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng quý báu, rất vẻ vang của mình; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu của sự nghiệp chấn hưng văn hóa, xây dựng con người Việt Nam thời đại mới.
Nhân dịp này, thay mặt Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, đã trao tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp văn học nghệ thuật Việt Nam.

Lê Hiệp
Nguồn: Báo Thanh Niên

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

26/HNV

Công văn 26/HNV của Hội Nhà văn

Lượt xem:704 | lượt tải:303

30-CT/TU

Chỉ thị 30-CT/TU của Tỉnh ủy

Lượt xem:945 | lượt tải:317

2889/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Điều lệ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Phước khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022

Lượt xem:1008 | lượt tải:537

108/QĐ-H.VHNT

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Đoàn dự trại sáng tác tại Nhà sáng tác Đại Lải năm 2017 của Hội VHNT Bình Phước

Lượt xem:991 | lượt tải:0

223/TB-UBND

Thông báo của UBND tỉnh

Lượt xem:993 | lượt tải:292
mailc
bdaontm
vgpenguinssv 1D7A6F5BECGHZ